Lainsäädäntö
1
/2014

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Seppo Haavisto

Työaika ensihoidossa

Työneuvoston lausunnon mukaan ensihoidossa ei voida käyttää jaksotyöaikaa, kun työntekijän pääasiallinen tehtävä on potilaan hoito.

Työneuvosto on ottanut kantaa työaikalain 7 § soveltamiseen eli jaksotyöjärjestelmän soveltamiseen ensihoidossa. Joulukuussa 2013 annetussa lausunnossa todetaan, että työaikalain 7 § 1 momentin soveltamisluettelossa ei mainita erikseen ensihoitopalvelua.

Työneuvosto toteaa, että jaksotyöluettelo on tyhjentävä ja käsitteet terveyskeskus ja sairaala viittaavat työn suorituspaikkaan (TAL 7 § 1 mom. 2 kohta). Vaikka itse työ olisi sisällöltään samanlaista, sen teettämistä ei ole tarkoitettu ulottaa tällaisen yksikön ulkopuolella suoritettavaan työhön. Työneuvoston päätös oli äänestyspäätös 4 - 3.

KVTES III luvun 9 § soveltamisohjeen mukaan jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, joita ovat mm. sairaalat, huoltolaitokset, terveyskeskukset, ympäri vuorokauden toimivat lasten päiväkodit mukaan luettuna ryhmäperhepäiväkodit ja vammaisten asuntolat, kesäsiirtolat, pakolaiskeskukset, vanhusten palvelutalot sekä kotipalvelu (TAL 7 § 1 mom. 7 kohta).

Koska KVTES:n jaksotyötä koskeva määräys sairaala- ja terveyskeskuskäsitteen osalta vastaa TAL 7 § jaksotyöluetteloa, työneuvoston lausunnon mukainen kanta on sovellettavissa myös KVTES:iin sellaisenaan.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien KVTES:n vaihtoehtojen mukaan ensihoitajien työaikamuotona voi olla joko KVTES III luvun yleistyöaika tai poikkeusluvan hakeminen työaikalain 14 § mukaisesti (ks. KVTES III luku 11 §).

Työaikalain 14 § 1 mom. perusteella poikkeuksellinen säännöllinen työaika voidaan järjestää aluehallintoviraston (AVI) määräämillä ehdoilla työaikalain 6 § säännöksistä poiketen (yleistyöaika).

AVI voi samaisen määräyksen 3 momentin perusteella antaa luvan järjestää työaika myös jaksotyömääräyksen (TAL 7 §) mukaan, sellaisissakin töissä, joita ei kyseissä määräyksessä ole mainittu, jos se on välttämätöntä. Jää siis AVI:n harkintaan, onko ensihoidossa tällaisia välttämättömiä syitä.

Lisäksi yksilötason harkinnalla jaksotyötä on mahdollista käyttää myös sellaisen ensihoitopalvelutyöntekijän kohdalla, jonka pääasiallinen tehtävä on hoitotyön sijaan sairaankuljetus (henkilökuljetus).

Työneuvoston lausunto 16.12.2013 TN 1454-13
www.tem.fi

20.2.2014

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT