KT-kulma
5
/2022

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Työrauha vaikean kierroksen jälkeen

KT ja Sote ry hyväksyivät lopulta valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen osapuolten pitkään jatkuneeseen työriitaan. Sovinnon hyväksymisellä turvataan kattava työrauha ja kansalaisten hyvinvointipalvelut kolmeksi vuodeksi.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Työrauhan arvo ja merkitys korostui historiallisen vaikealla työmarkkinakierroksella. Sovintoehdotuksen hyväksyminen luo edellytykset myös sille, että uudet hyvinvointialueet pääsevät aloittamaan toimintansa hallitummin henkilöstösiirroissa. Paikallista sopimustoimintaa voidaan nyt valmistella yhdessä kaikkien ammattijärjestöjen kanssa.

Hyväksytty sovintoehdotus perustuu aiemmin kesäkuussa tehtyyn kunta- ja hyvinvointialan sopimusratkaisuun, joka taas pohjautuu sovittelulautakunnan antamaan sovintoehdotukseen. Sovittelussa ratkaisu työriitaan löytyi ennen muuta palkkojen yhteensovittamisesta, joka perustuu KT:n parhaimmilla käytettävissä olevilla tiedoilla tehtyyn arviolaskelmaan.

Hyvinvointialueuudistuksessa tarve palkkojen harmonisointiin syntyy liikkeenluovutusten seurauksena ja muutoskuluina palkkausjärjestelmän uudistuessa. Nyt sovittiin siitä, miten ja millä aikataululla kuuden prosentin palkkojen lakisääteinen yhteensovittaminen ja palkkausjärjestelmien uudistamisen kustannus toteutetaan SOTE-sopimuksessa.

Sovun syntymisen jälkeen Sote ry toi julkisuuteen omat tulkintansa sovintoehdotuksesta. Ne poikkeavat olennaisesti siitä, miten KT ja valtakunnansovittelija tulkitsevat sovintoehdotusta. Lisäksi Tehyn edustaja väitti julkisuudessa KT:n valehdelleen. Väite on ennenkuulumaton ja perusteeton. Sote ry näyttää sovinnon jälkeenkin jatkavan neuvottelukulttuurin murentamista. KT:n neuvottelijat toimivat virkavastuulla ja pysyvät sen takana, mitä sovintoehdotuksessa on sovittu.

28.10.2022

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT