Oikeustapaukset
3
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

EU-maasta saatu lääkärintodistus kelpaa

Toisessa EU-maassa kirjoitettu lääkärintodistus on kelvollinen sairauden toteamiseksi. Tarvittaessa työnantaja voi hankkia toisen lääketieteellisen arvion.

Kuva: Pixhill.

Työtuomioistuin on juuri antanut ratkaisun asiassa, joka koski autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sairausajan palkan määräysten ja ulkomailla kirjoitetun lääkärintodistuksen välistä yhteyttä. Työntekijälle oli tehty Virossa leikkaus kuorsausoireiden poistamiseksi (ICD-10 koodi R 06.5). Työnantaja oli kieltäytynyt hyväksymästä vironkielistä lääkärintodistusta sairausajan palkan maksamisenperusteeksi.

Kyseisen työehtosopimuksen mukaan työkyvyttömyydestä pitää esittää työnantajan hyväksymä selvitys. Työnantajapuoli vetosi siihen, ettei ollut ymmärtänyt virolaisen todistuksen sisältöä eikä työnantajalta voitu tätä edellyttääkään. Sairausloma oli kestänyt 8.–17.1.2010.

Työnantaja voi hankkia toisen arvion

Työtuomioistuin toteaa, että Euroopan unionin sairausetuuksia koskevista sosiaaliturvasäännöksistä johtuu, ettei työntekijän antaman lääkärintodistuksen alkuperä yksistään voi olla perusteena sairausajan palkan maksamatta jättämiselle. EU-säädösten perusteella tehtyjen tuomioistuintulkintojen mukaan työnantajan on hyväksyttävä myös toisessa EU-jäsenvaltiossa annettu lääkärintodistus, jollei työnantaja ole tutkituttanut asianomaista henkilöä itse valitsemallaan lääkärillä.

Työtuomioistuin toteaa lisäksi, että mikäli työnantaja olisi halunnut kiistää työntekijän esittämän selvityksen työkyvyttömyyden syystä, olisi hänen asianaan ollut hankkia työkyvyttömyyden syystä toisenlainen lääketieteellinen arvio lähettämällä työntekijä nimeämänsä lääkärin tarkastettavaksi työehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaisessa järjestyksessä. Kun näin ei ollut tehty, työntekijän työkyvyttömyyden katsotaan johtuneen työehtosopimuksessa tarkoitetulla tavalla sairaudesta. Työntekijällä oli siis oikeus kanteessa vaadittuun sairausajan palkkaan.

Ratkaisu käyttökelpoinen myös kunta-alalla

Kunta-alan sopimuksissa sairausajan palkanmaksu on kytketty hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämiseen. Mikäli työnantaja ei voi hyväksyä lääkärintodistusta perustellusta syystä, hän voi omalla kustannuksellaan lähettää henkilön osoittamansa lääkärin tarkastukseen. Työtuomioistuimen ratkaisun voidaan todeta olevan käyttökelpoinen myös kunta-alalla.

Kun työnantajan tarkastaa toisessa EU-maassa kirjoitettua lääkärintodistusta, on sen sisältö ratkaisevassa asemassa. Työnantajan on reagoitava todistukseen heti ja pyydettävä työntekijältä lisäselvitystä tai lähetettävä hänet toisen lääkärin tutkittavaksi (käytännössä pidemmän työkyvyttömyystilanteet), mikäli todistuksessa ilmenee epäselvyyksiä.


TT 2011-42, 25.3.2011

3.6.2011

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta