KT-kulma
5
/2021

Markku Jalonen, verkställande direktör

Tillgång till personal kräver nationella åtgärder

I Arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer där lediga jobb och brist på arbetskraft bedöms toppas listan tyvärr av yrken i kommunsektorn. Det råder särskild brist på personal inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken.

Markku Jalonen

Samtidigt visar KT:s och andra aktörers statistikrapporter att de som jobbar i kommunsektorn håller sig kvar i sin bransch och hos samma arbetsgivare. I motsats till vad som påstås i offentligheten stannar särskilt lärare, läkare och vårdpersonal kvar i kommunala arbeten.

Huvudorsaken till problemen med tillgången på personal är att behovet av yrkeskunniga inom sektorn har underskattats och studieplatserna är för få i förhållande till det verkliga behovet och de nya skyldigheterna. Besluten om vårddimensioneringen, lagreformen inom hemvården, vårdgarantin och andra nya personaldimensioneringar enligt regeringsprogrammet har redan ökat arbetskraftsbehovet.

Antalet studieplatser bör omedelbart ökas och riktas till de yrken och sektorer där personalbristen är störst. Omställnings- och vidareutbildning bör främjas exempelvis genom utvidgad utbildning för omsorgsassistenter så att karriäravancemang underlättas. Behörighetsvillkor och personaldimensioneringar bör bli flexiblare, inte stramas åt.

Arbetskraftsinvandring behövs särskilt i sektorer som har arbetskraftsbrist, och tillgångsprövningen bör slopas. Tillståndsprocesserna vid förvärvande av yrkeskompetens samt språkutbildning, kompletterande utbildning och fortbildning för dem som avlagt vårdexamina utomlands bör raskt göras smidigare.

Arbetsgivarna har insett att bättre arbetsförhållanden främjar arbetshälsan och arbetar för saken. KT:s mål är att fortsätta arbetet med att utveckla arbetshälsan och arbetsförhållandena i samarbete med huvudavtalsorganisationerna.

25.10.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT