Ledare
4
/2021

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Beslutsfattarnas samarbete lönar sig

Kommunernas och städernas serviceproduktion och övriga verksamhet blomstrar när tjänstemannaledning och förtroendevalda samarbetar. Kommuninvånarna uppskattar harmoni mer än bråk.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Efter kommunalval veteranpolitikerna står för kontinuitet och första periodens fullmäktigeledamöter hämtar alltid något nytt.

Samarbetet blir bättre när alla vet var befogenhets- och ansvarsgränserna går. Tjänstemannaledningen bereder och genomför, förtroendevalda beslutar och tar politiskt ansvar.

En liknande struktur skapas nu för de nya välfärdsområdena. I början av nästa år hålls val, förvaltningen byggs redan nu.

Både på lokal nivå och i förvaltningen på mellannivå utövar de förtroendevalda den högsta arbetsgivarmakten inom sitt område. Särskilt i välfärdsområdena blir det en krävande uppgift de närmaste åren, då förhandlings- och avtalssystemet ännu är under utveckling.

Det nya KT har en central roll i förändringen. KT stöder också alla beslutsfattare i kommuner, städer och välfärdsområden. Denna tidning behandlar ingående de förtroendevaldas ställning och verksamhet som kommunal arbetsgivare. Tidningen delas ut till alla fullmäktigeledamöter.

14.9.2021

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT