Ledare
1
/2024

Mervi Itkonen, chefredaktör

Ansvarsfullhet bör lyftas fram

Det finns traditionellt tre typer av företagsansvar: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar, som till exempel hänvisar till samvetsgrann skattebetalning. För företag som verkar i globala produktionskedjor är ansvarsfullhet en viktig del av affärsverksamheten, något obligatoriskt som man inte klarar sig utan i konkurrensen. Så är det också inom den offentliga sektorn. Vi tävlar inte om marknadsandelar, men nog om arbetskraft. Ansvarsfullhet är viktigt, särskilt för de unga.

 

Ansvarsfullhet syns redan i de flesta välfärdsområdens strategiMånga kommuner har förbundit sig till mål för koldioxidneutralitet eller till FN:s mål för hållbar utveckling, där miljön, människan och ekonomin beaktas på lika villkorer.

Ansvarsfullhet är viktigt också i ledarskap. I det här numret kan vi läsa om direktörers synpunkter på detta i Södra Karelens välfärdsområde och i Jyväskylä.

För unga arbetssökande räcker det inte mera att arbetsgivaren bedyrar sitt ansvar på högre nivå. De frågar hur värderingarna syns i praktiken. I kommunerna och välfärdsområdena utförs mycket lovvärt arbete för hållbar utveckling. Det lönar sig att lyfta fram detta. 

23.2.2024