Case kommunen
2
/2021

Text: Oili Valkila
Bilder: Susanna Lyly

Yrkeskunnig arbetskraft genom skräddarsydda utbildningar

Många kommuner har brist på vård- och omsorgspersonal. Lempäälä verkar ha funnit fungerande lösningar.

Lempäälän hyvinvointijohtaja Titta Pelttari. Kuva: Susanna Lyly.

Lempäälä har nyligen inlett en rekryterande arbetskraftsutbildning där de praktiska perioderna i närvårdarutbildningen sker inom Lempääläs äldre- och handikappservice.

– Vi hörde att vuxenutbildningscentret samt arbets- och näringstjänsterna i Tammerfors ordnat sådana utbildningar, så vi frågade dem förra våren om det fanns möjligheter till samarbete. Bristen på vård- och omsorgspersonal är stor, och på det här sättet vill vi locka folk att jobba hos oss, berättar Lempääläs välfärdsdirektör Titta Pelttari.

– När vi verkar som en utbildningspart, kan de studerande bekanta sig med vår organisation redan under utbildningen och vill sedan eventuellt jobba hos oss efter examen. Och när vi anställer en person som arbetat hos oss under utbildningstiden känner hen redan till husets praxis. Alla vinner på detta.

Intresse fanns

Utbildningen erbjöds personer med intresse för social- och hälsovårdsbranschen. Erbjudandet riktades till arbetslösa som fyllt 20 år och personer som hotades av arbetslöshet. Deltagarkvoten blev fylld. Utbildning är motiverande när man vet att den leder till anställning.

Utbildningen utlovas vara av lika hög kvalitet som den traditionella närvårdarutbildningen, även om fokus ligger på inlärning i arbetet. De utvalda har genomgått lämplighetstest och intervjuer, och bedömningskriterierna är de samma som i annan utbildning. Pelttari berättar att samarbetet med vuxenutbildningscentret samt arbets- och näringstjänsterna har förlöpt väldigt väl.

De studerande som började i mitten av mars blir klara i juni 2022.

– Vårt mål är att de ska vilja fortsätta jobba i Lempäälä. Vi har också utbildat handledare för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Förhoppningsvis kommer insatserna att resultera i blivande arbetstagare, säger Titta Pelttari.

Sannolikt är tröskeln att börja jobba låg när man redan vet hur arbetsplatsen fungerar.

Betalningen är arbetstagarnas tid

Den arbetsplatsförlagda utbildningen sker inom Lempäälä kommuns äldre- och handikappservice. Enheterna får alltså ”extra händer”, men det krävs också att den ordinarie personalen handleder de studerande, eftersom arbetsmetoderna varierar på olika ställen.

Personalen lägger ner tid på handledning, men drar också nytta av att arbetet utvecklas.

– När handledaren förklarar saker för praktikanten, kan det hända att handledaren får nya insikter. Nya människor tillför också färsk kunskap i sin iver att lära sig något nytt. De kan ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt. Det ger också den ordinarie personalen möjlighet att se över sina rutiner, säger personaldirektör Auli Nevantie.

Lempäälän henkilöstöjohtaja Auli Nevantie. Kuva: Susanna Lyly.
Personaldirektör Auli Nevantie.

Mångprofessionell vikariepool

Också vård- och omsorgspersonalen har semester och sjukledigheter. Vikarier behövs också för oväntade, plötsliga ledigheter. För det här ändamålet håller Lempäälä på att utveckla en vikariepool Enligt Titta Pelttari finns det redan sådana i vissa stora städer. Nu prövar man på en vikariepool också i Lempäälä. Poolen har redan 15 fasta befattningar.

– När någon har semester, blir sjuk eller plötsligt får något annat förhinder, måste man i allmänhet i all hast anställa en vikarie. Idén med vikariepoolen är att vi alltid ska ha tillräckligt med fast anställda vikarier som kan rycka in. Det är också tänkt att vi inte skaffar vikarier specifikt för den öppna sjukvården, för vårdavdelningarna eller för äldreomsorgen. I stället ska vi ha fast anställda mångprofessionella vikarier, berättar Auli Nevantie.

De mångprofessionella vikarierna rycker in på många olika ställen, också i överraskande situationer. De har månadslön, men vid vilken enhet de jobbar beror på resursläget. De får lite bättre lön än andra och utbildas för olika uppgifter.

– Vi ville börja samla ihop vikariepoolen på frivillig basis. Vi har försökt hitta personer som vill lära sig att jobba med mångsidiga uppgifter på olika ställen, säger Nevantie.

Vikariepoolen gör det inte bara smidigare att skaffa vikarier, utan förbättrar också kvaliteten på arbetet då det finns kunniga vikarier som kan rycka in snabbt.

– Ännu vet vi inte exakt hur många vikarier som behövs för att vår pool ska kunna täcka så många överraskande frånvarofall som möjligt. Lyckligtvis får vi utomstående rekryteringshjälp från kommunägda Sarastia Rekry, som förser oss också med kunnig vård- och omsorgspersonal.

Dimensioneringen av vårdpersonalen kräver fler anställda

Då dimensioneringen av vårdpersonalen skärps växer personalbehovet ytterligare. För närvarande ska det finnas minst 0,55 anställda per kund. I början av nästa år höjs minimikravet till 0,6 anställda, och från och med april 2023 ska det finnas minst 0,7 anställda per kund.

Finns det andra uppgiftsområden i kommunerna där man kunde tillgodose behovet av arbetskraft genom en sådan här lockande och skräddarsydd utbildning?

– Ett lika stort uppgiftsområde är småbarnspedagogiken. Också där finns ett ständigt behov av arbetskraft. Jag tippar på att vi härnäst kommer att undersöka vilka åtgärder som skulle ha den största effekten, säger Auli Nevantie.

21.4.2021