KT-kulma
1
/2021

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Bättre ledning och arbetsgivarprofil

Arbetshälsoinstitutets färska utredningar visar att de kommunalt anställda i huvudsak klarade det utmanande coronaåret bra. Kommunala arbetsplatser upplevs fungera väl och de har mycket socialt kapital. Ledningen och arbetsklimatet anses allmänt ha förbättrats.

Markku Jalonen

Arbetsgivarprofilen i kommunerna och samkommunerna har utvecklats positivt. Nästan 80 procent av uppgiftslämnarna är beredda att rekommendera sin arbetsplats för vänner.

I offentligheten ges ofta en helt annan, negativ bild av kommunsektorns arbetsförhållanden.  Bakgrunden kan även vara en negativ bild som en fackorganisation lyft fram i intressebevakningssyfte för att främja egna mål.

Likväl har pandemin i hög grad påverkat arbetsarrangemangen inom sektorn. Undersökningen visar att coronan belastat olika sektorer och yrkesgrupper ojämnt.

Kommunsektorn och de kommunala arbetsgivarna har i årtionden satsat på arbetslivsutveckling. De färska forskningsresultaten uppmuntrar till att fortsätta kommunernas och samkommunernas utveckling av arbetslivet och ledningen.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har länge samarbetat kring främjande av resultat och arbetslivskvalitet. Det samarbetsbaserade utvecklingsarbetet fortsätter brett även efter programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn, Kunteko.

KT ger de kommunala arbetsgivarna, ledningen och cheferna ledarskapsstöd i arbetsgivarnätverken på många sätt. Chefskapsakademin riktar sig till de anställdas närmaste chefer och stöder ledarskapet. Projektet Etänä enemmän fokuserar på utmaningar i ledningen av distansarbete och krisledning.  Projektet Soteliiderit ger arbetsgivarna inom social- och hälsovården stöd med förändringsledning, strategisk personalledning och annan utveckling.

17.2.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT