Ledare
4
/2019

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Det är klokt att förbereda sig

Förhandlingarna om de nya kollektivavtalen inleddes i slutet av augusti av export-
industrins förbund. På kommunsektorn inleds förhandlingarna först på vårvintern, 
för de nuvarande avtalen gäller till slutet av mars 2020.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

På varje förhandlingsbord ligger de traditionella frågorna om löner, arbetstider och andra arbetsvillkor. De påverkas direkt eller indirekt av olika samhälleliga och andra förändringar, såsom befolkningsutvecklingen, intern och extern migration, arbetets nya former och andra förändringar samt digitaliseringen.

Det bästa är givetvis att man lägger märke till de underliggande strömmingarna i samhällsutvecklingen och att man förstår deras betydelse. Annars kan man råka ut för överraskningar.

Bara det att antalet barn minskar medan antalet pensionärer ökar kommer snart att påverka kommunernas tillgång till arbetskraft och den typ av personal som samhället behöver.

Daghem, skolor och rådgivningar måste läggas ner, medan äldreomsorgen behöver mer platser. Hur är det med personalens rörlighet mellan arbetsplatserna? Var ska vi få nya arbetstagare, och vem betalar?

Till exempel kommer de strama och kortsiktiga ändringarna i personaldimensioneringen eller behörighetsvillkoren oundvikligen att leda till ökade utgifter i kommunerna. Oskäliga lönekrav har samma påföljd.

Det vore klokt att förbereda sig för större, oundvikliga förändringar, såsom bristen på arbetskraft.  Den senaste tidens offentliga kommentarer ger dock en helt annan bild.

I flera uttalanden har man fokuserat på att kritisera kommunsektorns yrken, arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Kommunsektorn är betydligt bättre än sitt rykte, också som arbetsgivare, och förtjänar uppskattning också från dem som arbetar inom den offentliga sektorn.

10.9.2019

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT