Ledare
6
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Respektfullt språkbruk och svordomar

Avtalsförhandlingarna för kommunsektorn har inletts. Parallellt med dem kastas 
ställningstaganden om situationen ut i offentligheten. Somligt är avsett för de egna leden medan annat är vapenskrammel.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Skickliga talare överskrider nyhetströskeln. Vissa använder ett hårt språk inför medierna trots att tonen och ordvalet vid förhandlingsbordet varit helt annat. Det är viktigt eftersom avtalen avgörs genom förhandlingar och inte av den som skriker högst. Detta retoriska spel får en att tänka på språkbruket genom två färska utredningar.

Helsingin Sanomat bad sina läsare utse finskans kraftfullaste svordom. Perkele vann överlägset – en rytmisk, klassisk och kraftfull svordom, ett äkta svärord.

Perkele har sina rötter i litauiskan. Ordet har att göra med åska och dunder, och dundrar gör det ju ofta kring förhandlingsbordet.

Den andra undersökningen om språkbruk som nyligen kommit ut är från Jyväskylä universitet. Undersökningen kommer fram till att ett öppet, tillåtande och respektfullt bemötande på arbetsplatsen stöder allas välmående. Ett respektfullt språkbruk kan alltså bidra till att arbetet löper bättre.

Det samma gäller kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp. Syftet med den är att inom utsatt tid få fram fungerande avtal för kommunsektorn. Med språket kan man alltså bygga såväl broar som klyftor för förhandlingarna.

KT har traditionellt hållit sig utanför ordkriget och koncentrerat sig på att motivera sina åsikter med sakargument. Ett respektfullt språkbruk är en hållbar linje. Andra må dundra och svära.

Ibland är det på sin plats att stanna upp. Jag önskar läsarna en fridfull jul och ett gott nytt år.

1.12.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT