Case kommunen
4
/2021

Text: Oili Valkila
Bilder: Maiju Pohjanheimo

Personalen i Pudasjärvi mår bra

Utmärkande för Pudasjärvi är en god diskussionsinriktad anda och rejäla verktyg för att värna om personalens välmående. En kommun där de grundläggande sakerna är i ordning lockar både arbetstagare och invånare.

Pudasjärven valtuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen

Pudasjärvi som ligger vid Finlands midja nära Uleåborg, gör sig känt bland annat genom ekologiskt timmerbyggande som till och med påverkar tillgången på arbetskraft. 

– Vi har satsat särskilt på att personalen, och samtidigt kommuninvånarna och kunderna, tryggas en sund arbetsmiljö, säger stadsdirektör Tomi Timonen.

Staden har redan ett timmercampus för 800 elever och både äldreboende och daghem av timmer. I oktober invigs ett center för välmående med en del av social- och hälsovårdstjänsterna, bibliotek och ungdomstjänster, sysselsättningstjänster, FPA och affärslokaler.

– Staden hade förut problem med att besätta lärartjänsterna, men när det nya campuset togs i bruk har ansökningarna ökat tiofalt, säger Timonen.
I den nya kommunstrategin som godkändes nyligen ingår starkare och mer ingående än hittills riktlinjerna för personalpolitiken. I strategin definieras den ansvarstagande arbetsgivarens egenskaper.

– I början av fullmäktigeperioden måste vi givetvis gå igenom rollerna: tjänstemannaledningens uppgifter och de förtroendevaldas roller. Vi har nu fler verktyg än vi haft de tidigare fullmäktigeperioderna.

Satsar mycket på personalens välmående

Pudasjärvi har redan en längre tid betonat personalens välmående. För några år sedan genomfördes en omfattande omorganisering där flera personers arbete, arbetsmiljö och rutiner ändrades.

– Omorganiseringen lyckades och ledde till att vi ville satsa på resurser för utveckling av personalens välbefinnande. Vi inrättade en helt ny personalchefstjänst. Till stöd för arbetet ansökte vi om flera utvecklingsprojekt och fick extra resurser för utveckling av personalens välmående.

Ett av dem är ett chefsutvecklingsprojekt som finansieras av Arbetarskyddsfonden och genomförs tillsammans med Lapplands universitet. Projektet går ut på att ett människonära och coachande ledarskap ska engagera hela organisationen. Samtidigt får man på ett effektivt sätt tillgång till allas kompetens, från fältet och ända upp till högsta ledningen.

Kommunernas gemensamma utmaningar är befolkningens åldersstruktur och pensionsavgången. Vi måste få ny kompetent personal för att ersätta dem som går i pension. 

– Rekryteringssituationen är ganska bra än så länge. Vi har utvecklat servicestrukturen och fastigheterna samt satsat på personalens välmående så vi ser inga särskilda problem just nu.

Omläggningen inom vården nästan genomförd

Pudasjärvi har tillsamman med fyra grannkommuner (Ii, Utajärvi, Vaala, Simo) bildat samkommunen Oulunkaari för mer än tio år sedan enligt ramlagen (Paras).

– Därför blir inte förändringen lika stor här som i andra kommuner. Vi stöder förändringen och verksamheten inom social- och hälsovård bäst genom att för moderkommunens del se till att effektivt sköta vår del av servicen till kommuninvånarna. Det finns säkert en hel del att göra med att se till att tillhandahålla service i rätt tid och på rätt plats.

En sund miljö och välfärd lockar

I kommunalvalet samlade centerns Olga Oinas-Panuma mest röster. Den 21-åriga röstmagneten blev fullmäktigeordförande men hon har mångsidig erfarenhet från politiken från en långt tid tillbaka för hon tog tag i gemensamma angelägenheter redan på lågstadiet.  Oinas-Panuma har kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med finska som huvudämne och hon studerar nu politik vid Lapplands universitet.

– Pudasjärvi är en kommun med få invånare som kan locka folk med sin litenhet. Multilokalitet är en aktuell trend och folk vill bo på landet mer än de gjort på länge. Här kan små kommuner finna sin möjlighet, säger Oinas-Panuma.

Men den allmänna kännedomen om orten borde förbättras.  Pudasjärvi börjar redan vara mer känt för sitt ekologiska timmerbyggande med lång livscykel än för Syöte nationalpark och skidcentrum. Ett fungerande digitalt nätverk lockar också både arbetare och invånare. Pudasjärvi har redan grävt ner optisk kabel i kommunen.

Olga Oinas-Panuma kahden poron kanssa metsässä.
– Jag säger alltid att Pudasjärvi är ett toppenställe och vi har många bra saker här, jag vill bara bygga vidare på det som är bra! säger ordförande för Pudasjärvi stadsfullmäktige Olga Oinas-Panuma.

En viss betydelse har också samkommunen Oulunkaari som redan nu sköter social- och hälsovårdstjänsterna så man inte behöver oroa sig för den kommande reformen.

Oinas-Panuma anser att kommunen som arbetsgivare har mycket att göra med att locka och behålla arbetstagare. 

– De grundläggande sakerna är i ordning i kommunen och på senare tid har man satsat mycket på de nyinflyttades trivsel. Om en barnfamilj kan välja mellan en skola i betong från 1960-talet och en timmerskola skola från 2010-talet så är valet ganska klart för många föräldrar.

Genomsnittsåldern i Pudasjärvi är ganska hög men i vissa byar finns det en hel del barnfamiljer.

– I min hemby Panuma är genomsnittsåldern numera drygt 30 år. Det har fötts överraskande många barn.

En öppen debattkultur är viktig

Olga Oinas-Panuma ser Pudasjärvi som en dialoginriktad och effektiv stad. De första introduktionskurserna för de nya fullmäktigeledamöterna hölls ett par veckor efter att fullmäktigeperioden börjat.

– Också partiet erbjuder utbildning. Vi har haft bra diskussioner mellan ordförandena i fullmäktige och styrelsen samt med stadsdirektören. Jag anser att vi har en god stämning och man vågar ställa frågor om det är något man funderar över. 

Man har satsat på utvecklingen av debattkulturen. 

– I mitt öppningstal sade jag också att samarbets- och samtalsförmåga är bättre än baktaleri. Det är viktigt att inte acceptera kotterier. Om någon har en bra idé, som jag håller med om, förstår jag inte varför jag inte skulle kunna understöda idén trots att jag representerar ett annat parti, säger hon.

Oinas-Panuma anser också att de enkäter som staden ordnat bland kommuninvånarna är viktiga.

– Jag tycker att det är viktigt att folk får föra fram sina synpunkter och åsikter om saker.
 

14.9.2021