Tilastot
1
/2023

Teksti: Niina Paakkonen

Millainen on tyypillinen kunnanjohtaja?

Uutisia seuraamalla voisi kuvitella, että kuntien ja kaupunkien johtajat olisivat viime vuosina kovasti nuorentuneet ja naisistuneet. Tilastojen valossa mielikuva ei pidä paikkaansa.

Mies puvussa ja kravaatissa

Tilastojen mukaan tyypillinen kuntajohtaja on edelleen keski-ikäinen mies. Iältään hän on 51-vuotias ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineenaan hän on tavallisimmin lukenut hallintotieteitä.

Tyypillinen kunnanjohtaja johtaa kuntaa, jossa asuu 2001–5000 henkilöä. Tämänkokoisessa kunnassa työskennellessään hän ansaitsee noin 7 000 euroa kuussa. Kunnassa työskentelee tyypillisesti noin 140 työntekijää tai viranhaltijaa (2023). Heidän joukossaan on esimerkiksi koulunkäynninohjaajia, luokanopettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja maatalouslomittajia.

 

Kuntajohdon tehtävässä pysytään hyvin

Kuntajohtajat lienevät melko tyytyväisiä työhönsä, sillä he vaihtavat työpaikkaa suhteellisen harvoin. Esimerkiksi vuoden 2016 lokakuussa oli töissä 308 kuntajohtajaa, joista noin puolet (145 henkilöä) työskenteli vielä viiden vuoden päästä kuntajohtajina.

Johtajien vaihtuvuutta selittää yleensä joko korkea ikä tai määräaikainen palvelussuhde. Vuonna 2016 kuntajohtajista runsas viidennes oli yli 60-vuotiaita. Lisäksi kuntajohtajien palvelussuhteista joka kymmenes oli määräaikaisia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että niistä 145 kuntajohtajasta, jotka yhä viiden vuoden päästä työskentelivät kuntajohtajina, 23 oli vaihtanut työpaikkaa toiseen kuntaan. Suuntana oli aina edellistä suurempi kunta.

 

Kaupungin- ja kunnan­johtajat ansaitsevat keskimäärin 8 397 euroa

Kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä pormestarien palkat vaihtelevat kovasti. Yleisesti ottaen, mitä suuremmasta kunnasta tai kaupungista on kyse, sitä suurempi on johtajan palkka. Työn vaativuus näyttäisi siis kasvavan organisaation koon mukana.

Kokonaisansioon on laskettu mukaan säännöllisen työajan palkka sekä lisä- ja ylityön korvaukset. Loma­raha ei sisälly kokonaisansioon.

 

Naisten määrä johdossa on tuplaantunut 15 vuodessa

Lähes joka kolmatta suomalaista kuntaa tai kaupunkia johtaa nainen. Vuonna 2021 naispuolisia kunnan­johtajia oli 85, mikä vastaa noin 28:aa prosenttia. Osuus on lähes tuplaantunut 15 vuodessa, jolloin naisten osuus oli 15 prosenttia. Naisten osuuden kasvu on kiihtynyt vuodesta 2013. Vertailun vuoksi: pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista alle 10 prosenttia on ollut viime vuosina naisia.

Samaan aikaan kuntajohtajien kokonaismäärä on laskenut, koska kuntien määräkin on vähentynyt. Varsinkin Paras-hanke kiihdytti kuntaliitoksia.

17.2.2023