Sopimukset
1
/2022

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö

Siirtosuunnitelma edistää sujuvaa prosessia

Siirtosuunnitelma ja siirtosopimus ovat työvälineitä henkilöstösiirtojen valmistelussa. Siirtojen toteuttamisen tueksi kunnat ja kuntayhtymät tekevät myös selvitykset hyvinvointialueille siirtyvästä henkilöstöstä.

Osana yhteistoimintamenettelyä henkilöstön siirtojen tueksi valmistellaan siirtosuunnitelmaa, jonka avulla edistetään siirtoprosessia. Lopuksi sujuvan siirron varmistavista asioista sovitaan työnantajien kesken siirtosopimuksella 

Siirtosuunnitelma on osa yt-prosesseja

Voimaanpanolain mukaisesti henkilöstö siirtyy automaattisesti hyvinvointialueille liikkeen luovutuksen periaattein. Tämä periaate sekä rajoittaa että helpottaa henkilöstösiirtojen suunnitelmallista toteuttamista.

Voimaanpanolaissa mainitun siirtosuunnitelman sisältö on vapaamuotoinen. Parhaimmillaan kyse on päivittyvästä työvälineestä, jonka avulla sekä luovuttajat (kunnat ja kuntayhtymät) että hyvinvointialue luovutuksensaajana voivat informoida muun muassa henkilöstösiirtojen etenemistä.

Asiakirja on osa yhteistoimintaprosesseja. Asiakirjan pääsisältö voidaan määritellä ”mitä - missä - milloin” - tyyppiseksi. Se voi sisältää suosituksia kuntasektorin ja hyvinvointialueen yt-aikatauluista ja tietosiirron aikatauluista ja siirrettävistä kokonaisuuksista.

Suunnitelmassa voidaan käsitellä myös työnantajien välillä selvitettävien asioiden kokonaisuutta (ns. yli 50 % -tehtävät) ja aikataulua.

Siirtosopimus varmentaa sujuvan siirron

Sekä siirtosuunnitelma että siirtosopimus käsitellään aluevaltuustoissa. Myös siirtosopimuksen sisältö on vapaamuotoinen. Sopimus tehdään henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja hyvinvointialueen kesken.

Siirtosopimus käsitellään myös kaikkien työnantajien yt-elimissä. Henkilöstösiirtojen pääperiaatteet tulevat lainsäädännöstä, joten kyse on pitkälti asioiden todentamisesta asiakirjamuotoon.

Siirtosopimuksessa voidaan sopia myös käytännön järjestelyistä, jotka liittyvät esimerkiksi erilaisten olemassa olevien palvelussuhteen ehtojen siirtoon (vuosilomat, työaikapankit, työ- ja virkavirkavapaiden myöntämiskäytännöt).

Siirtosopimuksessa on ensisijaisesti kyse sujuvan siirron edellytysten varmentamisesta ja siirtohetkeen liittyvistä vastuunjaosta eri toimijoiden kesken.

10.2.2022

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT