Tilastot
3
/2020

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Koronaepidemia lisää tarvetta henkilöstösäästöihin

KT seuraa tiedusteluilla koronakriisin vaikutuksia kuntapalveluissa työskentelevään henkilöstöön.

Miehen kädet rakentamassa tornia kolikoista. Kuva: Pixhill.

KT teki ensimmäisen tiedustelun maaliskuussa pian sen jälkeen, kun hallitus oli ilmoittanut kuntapalveluita koskevista koronarajoituksista. Toinen tiedustelu tehtiin huhtikuun puolessa välissä.

KT:n huhtikuun selvityksessä arvio tänä vuonna lomautettavista oli 37 500, kun se kuukautta aiemmin oli reilut 29 000. Valtaosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti, että tarve lomautuksiin johtui koronaepidemiasta. Kunnat joutuivat keskeyttämään useiden palveluiden tuottamisen, mikä vähensi kunta-alan töitä.

Lomautuksiin vaikuttaa poikkeusolojen kesto

Kun hallitus poisti toukokuussa koronarajoitteita, kunnat ryhtyivät perumaan lomautuksiaan. Niitä
on peruutettu toiminnoissa, joita avattiin ja avataan kuten kirjastoissa, liikuntatoimessa ja opetustoimessa. Myös varhaiskasvatuksen lomautuksille ei ollut enää niin suurta tarvetta, kun lapset alkoivat palata päiväkoteihin.

Lomautuksille etsitään vaihtoehtoja

Kunnista ja kuntayhtymistä moni myös etsii ensin muita keinoja kuin lomauttaa tai katkaista palkanmaksu. Kunta-alalla lomautukset ovat viimeinen vaihtoehto, mihin halutaan ryhtyä.

Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä on pystytty järjestämään sen sijaan korvaavia töitä ja pidetty vuosilomia sekä lomaraha- ja talkoovapaita.

Lomautusten toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka kauan poikkeusolot jatkuvat. Joidenkin tiedustelun vastaajien mukaan kevät ehkä vielä selvitään ilman lomautuksia, mutta ne voivat olla edessä syksyllä.

Useat vastaajat kertoivat huhtikuussa, että päätökset lomautuksista tai muista toimista oli vielä valmistelussa ja lopullisia ratkaisuja esimerkiksi niiden laajuudesta ei ollut vielä tehty.

Yt-neuvotteluja käynnistyy päivittäin

Vaikka moni onkin perunut ainakin toistaiseksi lomautuksiaan, käynnistyy uusia yt-neuvotteluja päivittäin. KT:n toisaalta keräämien tietojen mukaan YT-neuvotteluja oli toukokuun puoleen väliin mennessä käynnistynyt jo noin 170 kunnassa tai kuntayhtymässä.

Osa lomautuksista ei ehkä toteudu, toisaalta niitä voi tulla nyt arvioitua enemmän. KT tekee kolmannen tiedustelun kesäkuun alkupuolella. Silloin tiedämme lisää, missä laajuudessa ja mitä ammattiryhmiä lomautukset koskevat. Silloin on tiedossa myös hallituksen tukipaketti kunnille.

Koronaepidemia on ajanut kunnat taloudessaan ahtaalle. Se on tuonut lisää painetta valmiiksi kehnossa olleeseen kuntatalouteen, kun verotulot ovat vähentyneet ja menot erityisesti terveyspalveluissa ovat kasvaneet.

Koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään kunta-alalla vielä pitkään epidemian jo laannuttuakin.

3.6.2020

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT