Työelämän kehittäminen
5
/2020

Teksti: Anna Kukka, työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Unsplash

Työsuojelua kehitetään yhdessä

Työsuojelun yhteistoiminta edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. KT on mukana lukuisissa Työturvallisuuskeskuksen alla toimivissa työelämää ja työsuojelua kehittävissä hankkeissa.

suojalasit ja maski.

Kunta-alan työsuojelun kehittäminen perustuu laaja-alaiseen työelämätietoon useiden toimijoiden yhteistyönä. Tärkein kunta- ja seurakunta-alan työsuojelun yhteistoimintaa kehittävä yhteistoimintaelin ns. kuntaryhmä toimii Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä.

Kuntaryhmän tehtävänä on edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla.

Siinä ovat edustettuna KT Kuntatyönantajien ja Kirkon työmarkkinalaitoksen lisäksi kunta- ja seurakunta-alan pääsopijajärjestöt. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen edustajat. Toimintaan kutsutaan tarvittaessa myös muita työelämän asiantuntijoita sekä kentän työsuojelutoimijoita.

Vuoropuhelua kentän kanssa

Yhteistyöryhmissä ja hankkeissa pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen kentän kanssa. Esimerkiksi keväällä koronaepidemiatilanteen aikana kuntaryhmä selvitti työsuojelun yhteistoiminnan ja työsuojelutoimenpiteiden toteutumista kunta-alan työsuojelutoimijoille kohdennetulla kyselyllä. Uusintakysely toteutetaan alkutalvesta.

Tuloksista nousseita kehittämiskohteita on hyödynnetty muissa yhteistoimintaryhmissä ja kolmikantayhteistyössä. Kyselyn tulokset ja muut työsuojelun yhteistoiminnan tueksi tuotetut materiaalit kuten webinaarit, podcastit ja oppaat ovat hyödynnettävissä Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla.

Tutkimuspohjaista tietoa kehittämisen tukena

Kuntaryhmä seuraa aktiivisesti työhyvinvointi- ja työolotutkimusten tuloksia ja osallistuu Kevan Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimusryhmään.

Kaikille julkisen alan sektoreille kohdennetussa tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia erityispiirteitä työoloissa on eri ammattialoilla ja minkälaiseksi eri ikäiset kokevat työhyvinvoinnin tai onko niissä sukupuolittaisia eroja. Tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän kehittämisen tueksi.

Voimavaralähtöisyyden vahvistamista

Kunta-alan vahvuuksia ovat työolotutkimusten mukaan työyhteisöjen tuki, luottamus henkilöstön ja esimiesten kesken, työn ilon ja merkityksellisyyden kokeminen sekä hyvät vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet työssä.

Vaikka useat työsuojeluhankkeet syntyvät tarpeesta kuormitustekijöiden vähentämiseen ja hallitsemiseen, halutaan yhteistoiminnassa vahvistaa voimavaralähtöisesti myös onnistumisia.

Kunta-alalla työskentelemisen vaara- ja haittatekijöinä koetaan työn henkinen raskaus ja kiire. Useilla ammattialoilla koetaan lisäksi asiakasväkivallan ja epäasiallisen kohtelun uhkaa.

Entistäkin parempaa työsuojelua tarvitaan työssä liikkumiseen liittyvien tapaturmien torjuntaan, sisäilman laatuun sekä tietyillä ammattialoilla fyysisen kuormituksen hallintaan. Lisäksi on huomioitava psykososiaalisen kuormituksen hallinta.

Työkykyjohtamisen tuessa kuntaryhmä on kiinnittänyt huomiota kuormitustekijöiden kumuloitumiseen tietyille ammattialoille sekä esimiesten kuormittumiseen.

22.10.2020

Yhteystiedot

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT