Asian tuntija
5
/2019

Teksti: Taru Berndtson
Kuva: Eeva Anundi

Mahdollistava johtaja tukee onnistumista

Helsingin uusi henkilöstöjohtaja Nina Gros sanoo, että esimies on mahdollistaja, jonka tehtävänä on auttaa jokaista työntekijää löytämään vahvuutensa.

Nina Gros, Helsingin henkilöstöjohtaja

Vaikka Nina Grosilla on HR-johtamisesta 20 vuoden kokemus, tuntee hän silti olonsa nöyräksi uudessa tehtävässään Helsingin kaupungin henkilöstöjohtajana.

– Nöyryys seuraa toimialan massiivisuudesta. Toisaalta minulla on kokemusta globaaleista pörssiyhtiöistä, joissa johtaminen voi myös olla monimutkaista. Kaupungin koko asettaa rajoja sille, kuinka nopeasti asioita saa eteenpäin.

Kaupungin suuruus heijastuu esimerkiksi työvoimapulasta kärsiville aloille.

– Henkilöstö joutuu työskentelemään aliresursoituna, mikä heijastuu työhyvinvointiin ja esimiestyöhön. Ja kun on isosta kaupungista kysymys, niin työvoimapula tarkoittaa myös määrällisesti isoa joukkoa puuttuvia työntekijöitä. Eli toisin sanoen, kun määrät ovat isompia, niin ongelmien mittaluokkakin kasvaa.

Nina Gros ei ole työskennellyt aiemmin kunta-alalla. Hän ei kuitenkaan koe, että kuntaorganisaatio poikkeaa olennaisesti yksityisen sektorin organisaatiosta.

– Ihmiset ovat samanlaisia toimialasta riippumatta. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten halukkaita Helsingin kaupungin työntekijät ovat kehittämään ja uudistamaan toimintaa. Kunta-alalla hienoa on se, että tarkoituksena on tuottaa kaupunkilaisille parempaa palvelua. Se on merkityksellistä työtä.

Paluumuuttaja rakastaa Helsinkiä

Gros kertoo syntyneensä Helsingissä ja asuneensa viimeiset 25 vuotta pääkaupunkiseudulla. Koulu- ja opiskeluajat kuluivat Pohjois-Suomessa.

– Kolme vuotta sitten muutin takaisin Helsinkiin ja kiinnostuin enemmän kaupungin asioista. Ajanjaksoon osui myös pormestarimallin käyttöönotto ja Helsingin uusi strategia. Minua kaupunkilaisena innosti se, mitä Helsingin strategiassa tavoitellaan. Kun huomasin, että kaupunki etsii HR-johtajaa, niin se kolahti, että voi vitsi, olisipa hieno posti! Siinä pääsisi auttamaan kaupungin johtoa strategian toteuttamisessa.

Helsingillä Gros on nyt ehtinyt työskennellä nelisen kuukautta. Parastaikaa on monta asiaa jo meneillään.

– Uudelleenorganisoidumme hieman HR:n sisällä sekä olemme määritelleet esimiehille tarjottavia strategisia HR-painopistealueita, jotta esimiehet saavat meiltä entistä parempaa tukea johtamisessa.

Nina Gros korostaa kaupungin strategian tärkeyttä. Helsingin henkilöstöjohtamisessa strategisia painotuksia ovat työvoiman muutostarpeiden ennakointi, eli miten saadaan tarpeeksi ammattitaitoista työvoimaa oikea-aikaisesti täyttämään sen hetkisiä tarpeita.

– Lähdemme kehittämään rekrytointi- ja koulutuskanavia. Tarvittaessa voimme itse kouluttaa osaavaa työvoimaa.

Johtamisen kaksi kärkeä

Nina Grosin mukaan esimiestyöhön panostetaan, jotta jokainen onnistuu työssään. Hän painottaa, että jokaisen johtajan rooliin kuuluu samanaikaisesti yhtäältä strategian mukaista toiminnan uudistamista ja toisaalta operatiivisen palvelun pitkäjänteistä kehittämistä.

– Johtamisessa on siis kaksi kärkeä: valmentava johtaminen ja strategian mukainen uudistaminen ovat molemmat tärkeitä. Ne linkittyvät toisiinsa eikä niitä voi erottaa. Palvelutoiminnoissa mahdollistetaan, että työ on sujuvaa ja kansalaiset saavat hyvää palvelua, mutta strategisen johtamisen uudistamisessa mennään kohti strategista tavoitetta.

Grosin mielestä molemmat teemat ovat läsnä kaikkien johtajien esimiestyössä.

– Painopisteet ovat toki hieman erilaiset eri tason johtajilla. Tiimiesimiehet tekevät enemmän valmentavaa työtä. Korkeammalla esimiesrakenteessa olevilla strategisen johtamisen merkitys korostuu. HR:ltä tulee tukea molempiin.

Gros kertoo kyselevänsä aina uudessa paikassa aloittaessaan paikan arvoja, sitä onko ne määritelty ja elävätkö ne arjessa. Jos arvojen sanoittaminen on unohtunut, niin se ei välttämättä haittaa.

– Arjessahan arvojen on näyttävä. Helsinki haluaa olla oikeudenmukainen ja haluamme tarjota hyvää palvelua kaupunkilaisille sekä myös huolehtia henkilöstöstä. Myös monimuotoisuutta haluamme edistää. Oikeudenmukaisuus toistuu terminä monessa yhteydessä ja se sointuu vahvasti yhteen oman arvopohjani kanssa. Kun arvot toteutuvat toiminnan yhteydessä, niin silloin ne ovat siinä, missä niiden pitäisikin olla.

Onnistumisen johtamista

Nina Gros puhuu mielellään onnistumisen johtamisesta. Tavoitteena on jokaisen onnistuminen työssään. Työn imu kasvaa ja positiivinen kierre käynnistyy.

– Onnistumisen johtaminen on uusi termi meille, mutta on mielekkäämpää puhua työssä onnistumisesta kuin suoriutumisesta. Haluamme tarjota esimiehille oikeat prosessit ja työkalut, jotta he pystyvät arjessa toteuttamaan hyvää johtamista ja tukemaan ihmisten onnistumista työssään. Jos työ ei suju, niin meillä on tarjota esimiesten avuksi valikoima erilaisia työkaluja, esimerkiksi uraohjausta ja sisäistä työkiertoa.

Grosin mukaan onnistumista rakennetaan vahvuuksien päälle.

– On tärkeätä osata rakentaa ihmisten roolit heidän vahvuuksiensa varaan. Työn imu lähtee siitä, kun toimit vahvuusalueellasi. Omien vahvuuksien tunnistaminen on vain monille yllättävän vaikeata.

23.10.2019