Tilastot
1
/2019

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Kuntien yritysten liikevaihdot kasvavat

Kuntien ja kuntayhtymien konserneihin kuuluvien yritysten liikevaihdot ovat nousussa. Sen sijaan kunnallisten liikelaitosten määrä vähenee.

Käsi piirtää nousevaa käyrää, johon pukumies nojaa

Kunnat hoitavat kuntalain nojalla tehtävät, jotka muodostavat kunnan yleisen toimialan. Kunta voi hoitaa näitä tehtäviä omana toimintana tai jollain muulla tavalla. Kunta tai kuntayhtymä voi esimerkiksi perustaa liikelaitoksen, joka hoitaa kunnan toimialaan kuuluvaa tehtävää. Kunnalla voi myös olla yrityksiä tai yhteisöjä.

Kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla sen on toimittava niin, ettei kilpailuneutraliteetti vaarannu. Kuntalaki tai kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa tai kilpailemasta yritysten kanssa samoilla markkinoilla.

Mikäli kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, on sen annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvollisuuden ulkopuolelle rajatut tehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja sekä monopolin muodostavia tehtäviä, joita ei hoideta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kunnallisten liikelaitosten määrä vähentynyt

Kuntaliiton tilastojen mukaan kunnallisten liikelaitosten määrä oli suurimmillaan vuonna 2009, jolloin niitä oli 177. Kuntayhtymien liikelaitoksia oli silloin yhteensä 35. Vuonna 2017 kunnallisia liikelaitoksia oli enää reilut sata. Kuntayhtymien liikelaitosten määrä oli tippunut kahteenkymmeneen.

Taustalla on muun muassa energiahuollon liikelaitosten yhtiöittäminen yhtiöittämisvelvoitteen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuntayhtymien liikelaitosten vähenemistä selittää mm. se, että useita Hus-liikelaitoksia siirtyi osaksi HUS-kuntayhtymää vuonna 2017.

Samalla kun kunnallisten ja kuntayhtymien liikelaitosten määrä on vähentynyt, on myös niiden yhteenlaskettu liikevaihto pienentynyt. Vuosina 2011–2013 kuntien liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 4 miljardia euroa, kun vuonna 2017 se oli pienentynyt noin 2,5 miljardiin euroon.

Kuntayhtymien liikelaitosten liikevaihto on tippunut vuoden 2014 yli 2 miljardista eurosta noin 750 miljoonaan euroon.

Kuntien omistamien yritysten liikevaihdot kasvussa

Osittain liikelaitosten määrän pienenemistä selittää yhtiöittäminen. Tilastokeskuksen aineiston mukaan kuntien ja kuntayhtymien sekä kunta-alakonsernien tytäryritysten liikevaihdot ovat kasvussa. Erityisesti kuntayhtymien omistamien yritysten liikevaihto on kasvanut selvästi jo pidemmän aikaa. Kuntaomisteisten sekä kunta-alakonsernin tytäryritysten liikevaihdot ovat kääntyneet kasvuun vuoden 2016 aikana.

Tilastosta ei selviä, mitkä näistä kuntien omistamista yrityksistä ja yhteisöistä ovat in-house -yhtiöitä, eli mitkä myyvät palveluita vain omistajilleen, ja mitkä toimivat laajemmin markkinoilla.

Tilastokeskuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien omistamia yrityksiä oli vuonna 2016 noin 2 800. Näistä lähes kaksi kolmasosaa eli noin 1 800 oli kiinteistöalan toiminnassa. Seuraavaksi eniten yrityksiä (yli 200) oli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä jäähdytyksen toimialalla.

Kuntakonserneihin kuuluvia yrityksiä on erityisesti suuremmissa kunnissa. Yli 100 000 asukkaan kuntia on suomessa yhdeksän, mutta niillä kullakin on keskimäärin 44 kuntakonserniin kuuluvaa yritystä.

50 000–100 000 asukkaan kunnissa yrityksiä on keskimäärin 25 kuntaa kohti. Tällaisia kuntia on yhteensä 21, eli vajaat seitsemän prosenttia Suomen kunnista. Niiden konserneihin kuuluvia yrityksiä on yhteensä 700 eli lähes 30 prosenttia kaikista kuntaomisteisista yrityksistä.

Vastaavasti alle 10 000 asukkaan kuntia on yhteensä 214, eli noin 70 prosenttia Suomen kunnista. Niiden konserneihin kuuluu hieman alle tuhat yritystä, eli noin 40 prosenttia kaikista kuntien omistamista yrityksistä.

Kuntien ja kuntayhtymien konsernien yritykset: Liikevaihdon trendisarja 2012-2018

19.2.2019

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT