KT-kulma
1
/2019

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Eläkejärjestelmien yhdistäminen etenee

Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittävä työryhmä esittää loppuraportissaan julkisen ja yksityisen alan järjestelmien yhdistämistä.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Ryhmän työ perustuu vuoden 2017 eläkeuudistukseen, jonka yhteydessä KT ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toteutettavaksi kuntaeläkkeiden rahoitusselvityksen mukaiset toimet.

Historiallisen työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, onko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän erillisyydestä. Työryhmä edellyttää jatkovalmistelun toteuttamista 15-kohtaisen ohjelman perusteella.

Yhdistymisen jälkeen kaikilla työnantajilla olisi samanlaiset mahdollisuudet järjestää työeläketurva työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Eläkeyhtiöiden tulisi myös voida kilpailla lakisääteisistä työeläkevakuutuksista yli sektorirajojen.

Nykytilanteessa kuntatyönantajat kantavat yksin eläkejärjestelmän riskit. Yhdistymisen jälkeen yhdistettyyn eläkejärjestelmään kohdistuvat riskit ja vastuut kannettaisiin yhdessä nykyisten yksityisen sektorin ja kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittajien kesken.

Yhdistäminen siis poistaisi esimerkiksi työvoiman siirtymisestä ja vähenemisestä aiheutuvat eläkejärjestelmien maksupohjiin kohdistuvat paineet.

Mikä tärkeintä, yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei enää olisi vaikutusta kunnallisten palvelujen tuottamistapaan eikä rakennemuutosten yhteydessä tarvitsisi tehdä etuuksiin liittyviä erityisjärjestelyjä.

Jo työryhmän perustaminen ja työryhmän esitykset vastaavat KT:n pitkäaikaisia tavoitteita yhdistää eläkejärjestelmät ja alentaa kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksu yksityisten työnantajien tasolle.

Kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksu on tällä hetkellä keskimäärin noin neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin yksityisillä työnantajilla. Korkeampi maksu nostaa merkittävästi kuntatyön kustannuksia ja voi houkutella ulkoistamaan ja yhtiöittämään esimerkiksi vanhusten hoivapalveluita.

KT:n hallitusohjelmatavoitteiden mukaan kuntatyönantajien neljä prosenttiyksikköä yksityisiä korkeampi eläkevakuutusmaksu on alennettava lähemmäs yksityisen sektorin tasoa jo ennen eläkejärjestelmien yhdistämistä. 


Lue lisää:

19.2.2019

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT