Työelämän kehittäminen
4
/2018

Anniina Korhonen, lLiiketoimintamuutoksen projektipäällikkö, Kansallisen tulorekisterin perustamishanke
Kuva: Pixhill

Tulorekisterissä asiointi vaatii valtuutuksen

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii valtuutuksen. Nyt on aika miettiä, ketkä kunnassa tarvitsevat valtuudet ja aloittaa valtuutusten tekeminen.

käsi ja tietokoneen hiiri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi- ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018.

Tutustu ajoissa ilmoitettaviin tietoihin

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontois- edut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veron- alaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Kunnat voivat toimia myös sijaismaksajana, kun henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvistä työnantajavelvoitteista on sovittu erikseen avustettavan kanssa. Kunta toimii sijaismaksajana, kun se maksaa henkilökohtaisen avustajan palkat omista varoistaan.

Sijaismaksajana toimiva kunta ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kunnan oikealla Y-tunnuksella viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Tietoja voi ilmoittaa eri kanavissa

Tiedot on annettava sähköisesti tulorekisteriin. Ilmoittaminen on yksinkertaisinta silloin, kun tiedot siirretään automaattisesti käytössä olevasta palkka- tai muusta järjestelmästä teknisesti tulorekisteriin.

Järjestelmätoimittajalta on hyvä tarkistaa, onko kunnalla käytössä olevista järjestelmistä tällainen mahdollisuus rakenteilla. Näin ilmoittaminen on hyvin vaivatonta.

Jos teknistä rajapintaa ei ole, tiedot voidaan ilmoittaa käyttäen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua, jonne kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi.

Sähköisessä asiointipalvelussa tiedot annetaan lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot yksittäin verkkolomakkeella. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi myös tarkastella tietoja, joihin on saanut oikeuden.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii valtuutuksen

Jos kunnassa esimerkiksi taloushallinnon työntekijän täytyy nähdä kunnan tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja tai ilmoittaa tai korjata tietoja sähköisessä asiointipalvelussa, työntekijä tarvitsee tehtäväänsä valtuuden kunnalta.

Kunnan nimeämä Katso-pääkäyttäjä voi myöntää kunnan puolesta valtuuksia tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön Katso-palvelussa.

Lisätietoa valtuutusten tekemisestä osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi.

Nyt olisikin hyvä aloittaa valtuutusten tekeminen, jotta kunnan työntekijät ja ulkoiset tilitoimistot voivat tehdä työtään myös 1.1.2019 jälkeen ja asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kunnan puolesta.

Katso-pääkäyttäjän myöntämät vanhat Katso-valtuudet, kuten veroasiointiin liittyvät valtuudet eivät toimi tulorekisterissä, koska kyseessä on uusi palvelu ja viranomainen. 

Kunnan työntekijälle tai palkkoja hoitavalle yritykselle voi antaa oikeuden asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa rooleilla ”Palkkatietojen ilmoittaminen” tai ”Palkkatietojen katselu” riippuen työtehtävästä.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä, kuten pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla. Kuntatoimijat eivät voi tunnistautua Katso-tunnisteillaan tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

On aika miettiä, ketkä kunnassa tarvitsevat valtuuden ja millaisen valtuuden kukin tarvitsee, koota tiedot valtuutettavista ja tehdä valtuutukset Katso-palvelussa. Näin tulorekisteriin valmistautuminen on jälleen harppauksen pidemmällä.


Lue lisää: tulorekisteri.fi
Kirjaudu Katso-palveluun https://yritys.tunnistus.fi/

Tulorekisteristä järjestetään syksyllä tapahtumia ja verkkoseminaareja.
www.tulorekisteri.fi > Tietoa tulorekisteristä > Viestintä- ja koulutusmateriaalit > Tapahtumat

11.9.2018