Tilastot
5
/2021

Riikka Krause, työmarkkintutkija
Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija
Kuva: Freepik.com

Kuntasektorin kokonaisansion keskiarvo on valtakunnan keskitasoa

Kunta-alan 8 000 ammattinimikkeestä sairaanhoitajan nimike on yleisin. Heidän ansiotasonsa on myös valtakunnan keskitasoa.

Juttua päivitetty 10.11.2021 painetun lehden julkaisun jälkeen otsikon, sisällön ja taulukon lukujen osalta. Painetussa lehdessä julkaistuun juttuun verrattuna taulukossa on vuoden 2020 prosenttipisteet.

Kuntasektorilla työskennellään lähes 8 000 eri ammattinimikkeellä. Kun lasketaan mukaan koko- ja osa-aikaiset sekä sivutoimiset, on sairaanhoitaja kuntasektorin yleisin ammattinimike. Sairaanhoitajan ammattinimikkeellä työskentelee 45 000 palkkaa saanutta sairaanhoitajaa.

Tämän jälkeen yleisimmät ammattinimikkeet ovat lähihoitaja (39 000 henkilöä), varhaiskasvatuksen opettaja (15 000 henkilöä), varhaiskasvatuksen lasten¬hoitaja (14 000 henkilöä) ja koulunkäynnin¬ohjaaja (9000 henkilöä).

Kuntasektorin kokoaikaisten täysipalkkaisten kokonaisansioiden keskiarvoa koko Suomen vastaaviin palkkoihin vertailtaessa nähdään, että kuntasektorin keskiarvo on valtakunnan keskitasoa. Toki kuntasektorin palkkahajonta on suurta tehtävästä riippuen. 

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansion keskiarvo vuonna 2020 oli 3 372 €. Tätä keskiarvotasoa vähemmän ansaitsi 55 prosenttia suomalaisista kokoaikaisista täysipalkkaisista palkansaajista. 

Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen kunta¬sektorin palkkatilastoon sekä Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kuvaa suomalaisten palkkajakaumaa. Tilasto koskee kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita, jotka sisältävät kaikki lisät ja ylityökorvaukset.

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna kuntasektorin 20 suurinta ammattinimikettä lokakuussa 2020. Mukana ovat pääpalvelussuhteessa olevat kokoaikaiset, täyttä palkkaa saaneet henkilöt.

Kuntasektorin 20 suurinta ammattinimikettä
Ammattinimike Lukumäärä Naisten osuus % Tehtäväkohtainen palkka Kokonaisansio Prosenttipiste 2020 ansioilla*
Sairaanhoitaja 33 238 89,2 2 567 3 310 53
Lähihoitaja 26 648 90,6 2 206 2 902 37
Varhaiskasvatuksen opettaja 11 145 97,0 2 558 2 822 33
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 9 726 96,6 2 164 2 413 15
Luokanopettaja 6 238 78,0 2 851 3 703 64
Peruskoulun luokanopettaja 6 153 77,9 2 825 3 628 62
Laitoshuoltaja 5 886 94,9 1 941 2 311 11
Tuntiopettaja (päätoiminen) 5 232 70,5 3 020 3 555 60
Lehtori 4 950 56,8 3 776 4 291 77
Ohjaaja 4 541 79,8 2 261 2 810 33
Tuntiopettaja 3 873 67,5 3 169 3 650 63
Peruskoulun lehtori 3 683 73,7 2 955 4 056 73
Osaston sihteeri 3 554 98,0 2 229 2 548 21
Terveydenhoitaja 3 428 99,4 2 593 2 859 35
Toimistosihteeri 3 288 94,9 2 283 2 546 21
Sosiaalityöntekijä 3 127 92,5 3 426 3 769 66
Lastenhoitaja 2 982 97,6 2 168 2 445 17
Hoitaja 2 866 90,2 2 192 2 879 36
Erityisluokanopettaja 2 692 81,8 2 913 4 022 72
Sosiaaliohjaaja 2 580 91,2 2 579 2 834 34

*Prosenttipiste kertoo osuuden suomalaisista palkansaajista, jota paremmin kuntasektorin ko. ammattinimikkeen kokonaisansion keskiarvolla ansaitaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan kokonaisansion keskiarvo on 3 310 euroa kuukaudessa. Tällä ansiotasolla ohittaa 53 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

Lista kunta-alan yleisimmistä ammattinimikkeistä löytyy KT:n verkkosivuilta.

Sivuilta löydät myös sovelluksen, jossa voi tarkastella 1 500 kuntasektorin ammattinimikkeen ansioita, nimikkeellä työskentelevien lukumääriä sekä naisten osuutta nimikkeillä työskentelevistä.


Pääosa ansioista on tehtäväkohtaista palkkaa

Palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain. Valtaosa kokonaisansioista muodostuu kuitenkin kaikilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus. Henkilö-kohtaisen lisän maksaminen perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan ja palveluaikaan sidotut lisät työkokemusvuosiin.

Työaikakorvauksia maksetaan säännölliseltä työajalta (esim. ilta-, yö-, lauantaityökorvaus) sekä lisä- ja ylityöajalta (esim. lisä-, ylityö- ja varallaolokorvaus). Opettajien ylituntipalkkiot tilastoituvat säännöllisen työajan ansioon ja lääkärien päivystyskorvaukset ylityökorvauksiin.

Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset
SOTE-sopimus 79,9 4,6 1,2 10,8 3,4
KVTES 90,4 5,3 1,6 2,2 0,5
Opetusala 82,1 9,3 1,0 6,0 1,5
Tekniset 81,3 6,1 4,2 5,1 3,2
Lääkärit 65,8 3,7 2,5 6,6 21,4

25.10.2021

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT