Tilastot
3
/2021

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija

Henkilöstömäärä kasvoi

Tilastokeskuksen tuoreen palkkatilaston mukaan lokakuussa 2020 kunta-alalla työskenteli 425 400 palkansaajaa. Henkilöstömäärä kasvoi noin 3 200 palkansaajalla edelliseen vuoteen verrattuna.

Kunnallisen henkilöstön määrä kasvoi vajaalla prosentilla lokakuusta 2019 lokakuuhun 2020. KT:n vuoden 2020 lopussa tehdyn ajankohtaisselvityksen mukaan henkilöstömäärän kasvu  johtui viime vuonna ennen muuta koronaepidemian takia palkatun lisähenkilöstön vuoksi.

Kuukausipalkkaisten määrä kasvoi noin 4 000 palkansaajalla. Henkilöstömäärän kasvua tapahtui KVTES:n ja opetusalan sopimusaloilla.

KVTES:ssa henkilöstömäärä kasvoi noin  2 400 ja opetusalalla noin 2 000 palkansaajalla. Tuntipalkkaisten määrä sen sijaan väheni 800 palkansaajalla ja teknisten määrä väheni 450 palkansaajalla. Lääkäreitten määrä pysyi sen sijaan lähes ennallaan.

Kokonaisansiot  3 362 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2020 keskimäärin 3 258 euroa ja kokonaisansiot keskimäärin 3 372 euroa kuukaudessa.  Säännöllisen työajan ansiot nousivat vuoden 2019 lokakuusta 1,7 prosenttia ja kokonaisansiot 2 prosenttia. Ajanjaksoon sisältyy kustannusvaikutukseltaan 1,22 prosentin suuruinen yleiskorotus 1.8.2021.  Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan ansio lisineen oli keskimäärin 2 228 euroa ja kokonaisansio keskimäärin 2 766 euroa.

Valtaosa kuukausipalkkaisia

Lokakuussa 2020 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 419 900 ja tuntipalkkaisia 5 500.

Palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli tämän lisäksi 31 400 henkilöä.

KVTES:n piirissä kolme neljästä

Lokakuussa 2020 henkilöstöstä lähes kolme neljästä (74 prosenttia) työskenteli KVTES:n piirissä. Opetusalan sopimuksen piirissä oli 15 prosenttia henkilöstöstä. Teknisten sopimuksen piirissä oli vajaa kuusi prosenttia ja lääkäri­sopimuksen piirissä neljä prosenttia henkilöstöstä.

 Kunta-alan henkilöstöstä on

  • Naisia 80 prosenttia, keski-ikä 45,7 vuotta.
  • Miehiä 20 prosenttia, keski-ikä 45,5 vuotta.
  • Vakinaisia 77 prosenttia.
  • Määräaikaisia 22 prosenttia.
  • Työllistettyjä 1 prosentti.
  • Koko-aikaisia 86 prosenttia.
  • Osa-aikaisia 14 prosenttia.

11.6.2021

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT