Tilastot
4
/2018

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Sairaanhoitajat keskituloisia, lääkärit palkkaeliittiä

Kuntasektorilla on edustettuna eri tehtävissä koko Suomen palkansaajien kirjo. Pienipalkkaisessa päässä ovat siivoojat ja laitoshuoltajat. Sairaanhoitajat tienaavat hiukan enemmän kuin keskimääräinen palkansaaja. Opettajat ovat hyväpalkkaisia ja lääkärit ehdotonta palkkaeliittiä.

Eri suuruisia kolikkopinoja

Suomessa kymmenesosalla kokoaikaisista työntekijöistä kuukausiansio on alle 2 130 euroa. Joka viidennen palkansaajankuukausiansio jää alle 2 360 euron. Palkkajakauma nousee mediaaniin asti kohtuullisen tasaisesti. Seuraavaan kymmenykseen nouseminen edellyttäisi karkeasti reilun 200 euron bruttopalkan lisäystä.

Kokonaisansioiden mediaani on 3 000 euroa. Puolet suomalaisista siis tienaa kuussa vähemmän kuin 3 000 ja toinen puoli yli 3 000 euroa. Korkeimpaan tulokymmenykseen yltää Suomessa noin 5 000 euron kokonaiskuukausiansioilla.

Palkkahaitarin alkupäässä perhepäivähoitajat ja siivoojat

Kuntasektorin suurimmista ammattinimikkeistä perhepäivähoitajilla ja siivoojilla kokonaisansioiden keskiarvot ovat noin 2 000 euroa. Näillä nimikkeillä työskentelevistä puolella kuukausiansiot jäävät alle 2 000 euron eli he kuuluvat Suomessa pienipalkkaisimpaan viiteen prosenttiin.

Keskimääräisen laitoshuoltajan ansiot Suomessa ovat noin 2 170 euroa, jolloin noin 90 prosenttia suomalaisista ylittää heidän ansionsa. Lastenhoitajien keskiansio on noin 2 320 euroa. Sitä vähemmän ansaitsee noin joka kuudes suomalainen.

Toimistosihteerit ylittävät noin 2 430 euron ansioillaan yli Suomen pienituloisimman viidenneksen.

Moni saa vähemmän kuin lastentarhanopettaja

Lastentarhanopettajien tulot ylittävät noin kolmasosan suomalaisista palkansaajista. Lastentarhanopettajan kokonaisansio on keskimäärin hiukan yli 2 600 euroa.

Kuntasektorin toiseksi suurin ammattiryhmä on lähihoitajat, jotka vajaan 2 700 euron keskiansioillaan ansaitsevat enemmän kuin 36 prosenttia suomalaisista.

Perushoitajan ansio on keskimäärin 2 870 euroa, mikä on enemmän kuin 44 prosentilla suomalaisista.

Sairaanhoitajien ansiot suomalaisen keskiansion tasolla

Sairaanhoitajat ovat kuntasektorin suurin ammattiryhmä. Nimikkeellä työskentelee noin 10 prosenttia kaikista kuntasektorin työntekijöistä, lähes 42 000 henkilöä.

Sairaanhoitajat ovat keskimääräistä suomalaista paremmin ansaitsevia. Sairaanhoitajan keskiansio on yli 3 120 euroa kuussa, jolla ohittaa 54 prosenttia suomalaisista.

Palomiesten kokonaisansion keskiarvo on 3 180 euroa ja sosiaalityöntekijöiden vajaat 3 350 euroa. Sosiaalityöntekijän keskiansiota vähemmän tienaa yli 60 prosenttia suomalaisista.

Opettajilla ja lääkäreillä korkeita ansioita

Luokanopettajat kuuluvat Suomessa parhaiten ansaitsevaan kolmannekseen 3 530 euron kuukausiansiollaan. Lehtorit yltävät parhaimpaan neljännekseen keskimäärin yli 3 960 euron ansioillaan. Lukion lehtorien keskiansio on noin 4 410 euroa, jonka ylittää vain 16 prosenttia suomalaisista.

Lääkärit kuuluvat Suomessa ehdottomaan palkkaeliittiin. Isoimmista lääkärinimikkeistä terveyskeskuslääkärit pääsevät keskimäärin 6 540 euron ansioillaan korkeatuloisimpaan neljään prosenttiin suomalaisista.

Erikoislääkärien kokonaisansiot hätyyttelevät 8 600 euron rajaa, jolla yltää korkeimpaan kahteen prosenttiin suomen ansiojakaumassa.

Suomalaisten palkkajakauma ja eriäitä kuntasektorin nimikkeitä

Lisät vaikuttavat kokonaisansioihin

Kokonaisansio muodostuu useasta tekijästä. Kuntasektorilla tehtäväkohtaisen palkan päälle tulevat mm. kokemuslisät, henkilökohtaiset lisät ja työaikalisät.

Näiden päälle maksetaan lisä- ja ylityökorvaukset ja lääkäreille päivystyskorvaukset. Lääkärien kokonaisansiosta ei kuitenkaan välttämättä ole vähennetty päivystysvapaiden palkanpidätyksiä, jos heidän säännöllinen työaikansa on päivystysten vuoksi jäänyt lyhyemmäksi. Tällöin heille maksettava ansio on ollut pienempi.

Esimerkiksi perhepäivähoitajilla palkkaan vaikuttaa myös hoidossa olevien lasten määrä.

Nimikkeiden sisällä suurta hajontaa ansioissa

Lastenhoitaja-nimikkeellä työskentelevistä 10 prosenttia jää alle 2 100 euron ansioihin, eli he sijoittuvat suomen pieni-palkkaisimpaan kymmenykseen. Sen sijaan parhaiten ansaitseva kymmenys lastenhoitajista yltää noin 2 550 euron ansioihin, mikä on enemmän kuin 29 prosentilla suomalaisista.

Sairaanhoitajista pienipalkkaisin kymmenys tienaa vajaat 2 580 euroa, mikä on enemmän kuin 30 prosentilla suomalaisista. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi ne sairaanhoitajat, joilla ei juuri ole työaika- tai kokemuslisiä.

Sairaanhoitajista parhaiten ansaitseva kymmenys pääsee noin 3 750 euron ansioihin, jolloin ansioissa taakse jää 72 prosenttia suomalaisista. Tällä ansiotasolla olevilla sairaanhoitajilla on usein työaikalisiä ja ylityökorvauksia.

Luokanopettajista pienipalkkaisin kymmenys ansaitsee noin 2 900 euroa, millä ohittaa 46 prosenttia suomalaisista. Lukion lehtoreista korkeapalkkaisin kymmenesosa yltää yli 5 100 euron ansioillaan Suomen korkeapalkkaisimpaan kymmenykseen.

Uransa alkuvaiheessa olevista erikoistuvista lääkäreistä vähiten ansaitseva kymmenys yltää vajaan 3 900 euron ansioihin ja maamme kovatuloisimpaan neljännekseen. Terveyskeskuslääkäreistä pienipalkkaisin kymmenys kuuluu melkein maamme kovatuloisimpaan kymmenykseen.

Sairaaloiden erikoislääkäreillä vähiten ansaitsevan kymmenyksen ansiotaso on noin 5 800 euroa, johon yltää vain noin kuusi prosenttia suomalaisista.

Kokonaiskuukausikansioiden prosenttipisteet, kokoaikaiset palkansaajat, 2016
  Lkm Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili Mediaani suurempi kuin %:lla suomalaisista Keskiarvo suurempi kuin %:lla suomalaisista
Perhepäivähoitaja 3951 1976 1744 1940 2237 4 5
Siivooja 1857 2015 1819 1995 2171 5 6
Laitoshuoltaja 6869 2172 1895 2114 2518 9 11
Lastenhoitaja 12929 2322 2090 2298 2545 16 18
Toimistosihteeri 4556 2429 2177 2389 2713 21 23
Lastentarhanopettaja 10195 2612 2382 2613 2830 32 32
Lähihoitaja 25025 2685 2299 2662 3082 35 36
Perushoitaja 4191 2874 2399 2855 3346 44 44
Sairaanhoitaja 31346 3124 2582 3062 3747 52 54
Palomies 2255 3180 2695 3171 3647 56 56
Sosiaalityöntekijä 2457 3348 2970 3283 3699 60 62
Luokanopettaja 6090 3530 2923 3534 4094 67 67
Lehtori 4935 3963 3386 3916 4603 76 77
Lukion lehtori 2041 4411 3737 4380 5128 84 84
Terveyskeskuslääkäri 2133 4905 4905 6315 8295 95 96
Erikoislääkäri 1789 5796 5796 7975 12199 98 98

1. desiili on ansio, jota vähemmän ansaitsee 10 % ryhmän jäsenistä. Mediaani on ansio, jota vähemmän ansaitsee puolet ryhmän jäsenistä. 9. desiili on ansio, jota vähemmän ansaitsee 90 % ryhmän jäsenistä. 


Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kuvaa suomalaisten palkkajakaumaa. Tilasto koskee vuoden 2016 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita, jotka sisältävät kaikki lisät ja ylityökorvaukset.

Kuvioiden lähteet: Tilastokeskus, kuntasektorin palkat 2016 ja palkkarakennetilasto sekä KT Kuntatyönantajat.

11.9.2018

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT