Lainsäädäntö
5
/2017

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Yhteistoiminnan järjestäminen väliaikaishallinnossa

Kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksymättä, voimaanpanolain tarkoittamaa väliaikaishallintoa ei vielä ole olemassa. Näin ei ole vielä olemassa väliaikaista yt-elintäkään. Sen perustaa vasta maakunta.

Hehkulamppuja, joiden sisällä kasvaa puita. Pixhill.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt antoivat keväällä yhteisen ohjeen sote- ja maakuntauudistuksen ns. väliaikaishallinnon yt-elimen koostumuksesta. Kunta-alan osapuolet opastavat yhteisessä ohjeessaan yhteistoiminnasta näin:

”Maakunta perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen heti, kun toiminta alkaa. Yt-elimessä käsitellään toisaalta sekä tarvittavat maakunnan jo palveluksessa olevan henkilöstön yt-käsittelyä vaativat asiat, että siirtyvän henkilöstön siirtoon liittyvät kokonaisuudet.

Koska maakunnilla ei vielä ole luottamusmiehiä, henkilöstöä tässä elimessä vuoden 2018 loppuun asti edustaa pääsopijajärjestöjen erikseen maakuntakohtaisesti ilmoittamat luottamusmiehet. Pardialla ei ole pääsopijajärjestön asemaa eikä sitä kautta paikkaa virallisessa yt-elimessä.

Henkilöstö voi olla mukana myös muissa valmisteluryhmissä esim. henkilöstöforumeissa ja vastaavissa.”

Maakunta perustaa väliaikaisen yt-elimen

Maakunta perustaa väliaikaisen yt-elimen näillä näkymin 1.6.2018, jos sote-lait tulevat silloin voimaan ja maakunta perustetaan. Väliaikainen yt-elin on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

”Vakituisen” yt-elimen perustamiseen vaikuttaa muun muassa se, milloin maakuntasektoria edustavat luottamusmiehet saadaan valittua. Siihen taas vaikuttaa se, mikä on aikanaan maakuntasektorille sovittava luottamusmiesjärjestelmä. Täytyy muistaa, että henkilöstökin on siirtymässä maakuntakonserniin vasta 1.1.2020.

Tällä hetkellä projektiorganisaatiot hoitavat yhteistoimintaa jo vakiintunein tavoin. Erilaisissa yhteistoimintaforumeissa ja vastaavissa käsitellään tai annetaan tiedoksi esimerkiksi alustavia henkilöstösiirtoihin liittyviä tietoja, erilaisia työnantajakäytäntöjä tai alueella tehtyjä paikallisia sopimuksia.

Maakuntien valmistelu on eri vaiheissa eri maakunnissa. Kyse on siis edelleen esiselvitysvaiheesta, joka kestää näillä näkymin 31.5.2018 saakka.

Uudistusta valmistellaan virkamieselimessä

KT lähtee siitä, että itse väliaikaistoimielin on virkamieselin. Se koostuu valmistelijoista, jotka edustavat maakuntaa eli työnantajaa. Sama logiikka pätee myös projektihallinnon tekemään valmisteluun. Tätä ei tule sekoittaa yhteistoimintaan, jolle varataan eri foorumit.

Maakuntien tämänhetkisissä projektiorganisaatioissa ylläpidetään monenlaisia työryhmiä ja tiimejä. Näihin valitaan valmistelijat osaamisen, alueellisuuden ja muiden kriteereiden perusteella. Mukaan on kutsuttu myös ammattilaisia eri ammattiryhmistä. Sekin on osaltaan henkilöstön aktiivista osallistamista muutoksen valmistelussa.

Yhteinen ohje löytyy mm. KT:n muutostuen nettisivuilta >

26.10.2017

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT