Tilastot
2
/2017

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuvitus: Tanja Seppänen

Missä tehtävissä uudistuvissa kunnissa työskennellään?

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistuvien kuntien palvelukseen jää noin 208 000 henkilöä. Heistä suurin osa työskentelee koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Uudistuvan kunnan työntekijöitä

Uudistuvien kuntien tehtäväalueet voi lohkoa karkeasti kahdeksaan erilaiseen tehtäväalueeseen, jotka kuvaavat kunta-alalle jääviä tehtäviä ja henkilöstöjakoa.

Uudistuksen jälkeen kunta-alan henkilöstöstä suurin osa työskentelee koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa työskentelee noin 86 000 henkilöä. Heistä kaksi kolmasosaa on koulutukseltaan opettajia. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat luokanopettaja, lehtori ja tuntiopettaja. Tämän lisäksi koulutuksen parissa työskentelee muun muassa koulunkäynninohjaajia, koulukuraattoreita ja koulusihteereitä.

Uudistuva kunnan henkilöstöstä neljännes, noin 50 000 henkilöä työskentelee varhaiskasvatuksessa, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat lastenhoitaja, lastentarhanopettaja ja perhepäivähoitaja.

Teknisissä palveluissa työskentelee 15 000 työntekijää. Tehtäviä ovat muun muassa rakennuspalvelut, yhdyskuntasuunnittelu sekä vesi- ja jätehuolto. Yleisimpiä  ammattinimikkeitä ovat kirvesmies, rakennustarkastaja ja kartoittaja.

Kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa työskentelee 11 000 henkilöä. Näihin palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä kulttuuritoiminta, kuten museot ja orkesterit. Yleisimmät nimikkeet ovat kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, nuoriso-ohjaaja ja liikuntapaikanhoitaja.

Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistuksessa on linjattu, että tukipalvelutehtävissä toimivan työntekijän palvelussuhde siirtyy maakuntaan tai palvelulaitokseen, jos työtehtävistä vähintään 50 prosenttia kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Tarkkoja lukumääriä kuntiin jäävistä on toistaiseksi vaikea antaa, koska tukipalveluhenkilöitä ei ole vielä jaoteltu tai tilastoitu linjauksen mukaan.

Tukipalveluiksi lasketaan esimerkiksi kiinteistönhuolto, ruokapalvelutoiminta, osa hallinnosta sekä muita tämän kaltaisia toimintoja. Kiinteistön- ja maisemanhoidon tehtävissä työskentelee 17 000 henkilöä. Suurin yksittäinen ammattinimike on laitoshuoltaja. Heitä on yli 6 000. Tämän jälkeen suurimmat ammattiryhmät ovat siivoojat ja kiinteistönhoitajat.

Hallinnon ml. palkkahallinnon tehtävissä työskentelee 17 000 henkilöä. Yleisimmät ammattinimikkeet ovat toimisto-, palkka- ja palvelusihteeri. Palkanlaskijasta käytetään nykyään nimitystä palkkasihteeri. Tämän jälkeen suurimpia ammattiryhmiä ovat kirjanpitäjät, vahtimestarit ja kunnanjohtajat.

Ruokapalvelutoiminnassa työskentelee lähes 11 000 henkilöä. Ruokapalvelutoimintaan kuuluvat henkilöstö- ja laitosruokalat. Suurimpia ammattiryhmiä ovat ruokapalvelutyöntekijät, kokit ja ravitsemistyöntekijät.

Muun ylläpitävän toiminnan tehtäväalueelle jää vajaa 2 000 henkilöä. Heistä 300 työskentelee IT-tehtävissä ja 200 kuljettajan tehtävissä, kuten kuorma-autonkuljettajana.

30.3.2017

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT