Oikeustapaukset
2
/2016

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Hyvityssakkoja ulosmarssista

Työtuomioistuin on tuominnut KoHon, Tehyn ja sen paikallisen ammattiosaston sekä Kunta-alan unionin, JHL:n ja sen yhteisjärjestön hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden ja valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan HUS:n Kellokosken sairaalassa 7. lokakuuta järjestetty ulosmarssi kohdistui työantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen.

Tehyn Kellokoski-Ohkolan ammattiosasto ja HUS-yhteisjärjestö – HNS-samorganisation JHL ry järjestivät ulosmarssin Kellokosken sairaalassa 7.10.2015 kello 14–15 välisenä aikana. Kellokosken sairaala-alue muodostuu HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueesta ja HYKS psykiatriasta. Työtaisteluun osallistui työntekijöitä Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvasta tehostetun avohoidon yksiköstä ja osastoilta 1–2 sekä HYKS psykiatrian psykoosi- ja oikeuspsykiatrian ja nuorisopsykiatrianlinjoilta. Työtaisteluun osallistui yhteensä 23–26 Tehyn ammattiosaston jäsentä ja 12–15 JHL:n jäsentä.

Työtuomioistuin katsoo tuomioissaan, että työtaistelu kohdistui työnantajan suunnitelmiin lakkauttaa Kellokosken sairaala ja siirtää sen toiminnot Helsinkiin. Lakko on siten työtaistelutoimenpiteenä kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta koskevaan määräykseen.

Työtuomioistuin tuomitsi KoHon, Tehyn ja sen paikallisen ammattiosaston maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 5 000 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut. Lisäksi Kunta-alan unioni, JHL ja HUS-yhteisjärjestö – HNS-samorganisation JHL ry tuomittiin maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 5 500 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

23.3.2016

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT