Oikeustapaukset
6
/2015

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tehy tuomittiin hyvityssakkoihin työnseisauksesta

Työtuomioistuin antoi lokakuussa tuomion, jossa se katsoo, että 20. elokuuta järjestetty työnseisaus Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan alueella kohdistui työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen.

Kuva: Pixhill.

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn, sen paikallisyhdistyksen ja KoHon hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Tehyn Virtain ammattiosaston jäsenet järjestivät Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan alueella työnseisauksen torstaina 20.8.2015 kello 12–16. Työtaistelu kohdistui yhteensä 19 toimipisteeseen kotihoidossa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla, fysioterapiassa, poliklinikoilla, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, mielenterveystoimistoissa, hammashoitoloissa, työterveyshuollossa, avoterveydenhuollossa, röntgenissä ja ryhmäkodissa. Työtaisteluun osallistui yhteensä 58 Tehyn ammattiosaston jäsentä.

Työtuomioistuin katsoo tuomiossaan, että työtaistelu kohdistui työnantajan toimintojen mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta koskevaan määräykseen.

Työtuomioistuin tuomitsi KoHon, Tehyn ja paikallisen ammattiosaston maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 4800 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

TT:2015-101

www.tyotuomiosistuin.fi

15.12.2015

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT