Oikeustapaukset
4
/2015

Emma Stavén, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Pääluottamusmiehen siirto määräaikaisesti toiseen työyksikköön

KT on voittanut pääluottamusmiehen siirtoa sekä henkilöstön ulosmarssia koskevat riidat työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin on antanut päätöksen, joka kuvaa työnantajan työnjohto-oikeuden laajuutta.

Kuva: Pixhill.

Luottamusmiesmääräysten tarkoituksena ei ole saattaa luottamusmiehiä muusta henkilöstöstä poikkeavaan asemaan jättämällä heidät kokonaan erilaisten työjärjestelyiden ulkopuolelle.

Tapaus koski Tehyn pääluottamusmiehen yksipuolista määräaikaista siirtoa työyksiköstä toiseen. Työtuomioistuimen arvioitavaksi tuli, oliko työnantaja siirtänyt pääluottamusmiehen tämän luottamusmiestehtävän vuoksi ilman pätevää syytä toiseen työhön.

Asiassa ei tullut toteen näytetyksi, että työnantajan suorittama yksipuolinen siirto olisi johtunut luottamusmiestehtävästä. Työtuomioistuimen mukaan työnantajalla on ollut osana työkierto-ohjelmaa pätevä syy siirtää luottamusmies määräaikaisesti palvelukotiin.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHon kanne hylättiin, ja KoHo tuomittiin maksamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Hyvityssakkoja laittomasta ulosmarssista

Pääluottamusmiehen siirron vuoksi Tehyn Kolarin ammattiosasto järjesti ulosmarssin 6.10.2014 terveyskeskuksen vuodeosastolla. Ulosmarssi kesti tunnin ajan ja siihen osallistui yhteensä 18 Kolarin kunnan työntekijää.

Työtuomioistuin totesi työtaistelun kohdistuneen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan virka- ja työehtosopimuksen määräykseen.

Tehyn Kolarin ammattiosasto tuomittiin 600 euron hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Tehy tuomittiin 800 euron ja KoHo 1 200 euron hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi järjestöt tuomittiin maksamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Tuomiot ovat luottamusmiesjärjestelmään kohdistuessaan merkittäviä ja osaltaan kuvastavat työnantajan työnjohto-oikeuden laajuutta. Toiminnallisten tarpeiden vaatiessa työnantajalla on oikeus hyödyntää henkilöstöään eri toiminnoissa. Henkilöstön joustava käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa etenkin sote-palveluissa.

1.10.2015