KT-kulma
1
/2015

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Neuvotteluja on aikaistettava

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat kesäkuussa tarkastelemaan Suomen talouden tilaa, rakenteellisia uudistuksia ja työllisyystilannetta. Tarkastelun perusteella järjestöt neuvottelevat kesäkuun puoliväliin mennessä työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta.

Markku Jalonen

Jos jatkosopimus syntyy, kunta-alan alakohtaiset sovellusneuvottelut käydään sopimuksen mukaan kesäkuun loppuun mennessä.

Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa neuvotteluissa, KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käyvät neuvottelut 30.6.2015 mennessä toisen kauden sopimuskorotuksesta ja sen ajankohdasta.

Jo nyt on ennakoitavissa, että voimassa olevalla keskitetyllä sopimuksella ei ole saavutettu niitä työllisyys- ja kasvutavoitteita, joita alun perin tavoiteltiin.

Suomen talouden ja kuntatalouden heikot kasvunäkymät korostavat pitkäaikaisten ja erittäin maltillisten työmarkkinaratkaisujen tarvetta myös tulevina vuosina. Taloustilanteen ennustettavuuden ja vakauttamisen kannalta onkin perusteltua aloittaa neuvottelut toisen jakson osalta jo ennen eduskuntavaaleja.

Nykyaikataululla hallitusohjelma- ja työmarkkinaneuvotteluja käydään samaan aikaan alkukesästä, mikä asetelma yleensä on lisännyt ehtoja sopimuksen tekemiselle. Tämä voi vaikeuttaa merkittävästi sopimuksen syntyä ja puoltaa osaltaan neuvottelujen aikaistamista alkuperäisestä aikataulusta.

9.2.2015

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT