KT-kulma
6
/2014

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Sote mullistaa työnantajaorganisaatiot

Parlamentaarinen ohjausryhmä pääsi pitkän väännön jälkeen yhteisymmärrykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain yksityiskohdista ja antoi lakiesityksen eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysalueita tulee viisi ja ne järjestävät kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelujen tuottamisvastuu annetaan kuntayhtymille, joita voi olla enintään 19.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Toteutuessaan järjestämislaki mullistaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja johtaa suurten työnantajaorganisaatioiden perustamiseen. Peruskuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jota on lukumäärältään noin 100 000, siirtyy kuntayhtymien palvelukseen.

Peruskuntien tehtävistä, henkilöstöstä ja rahoista sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta suurin osa siirtyy kuntayhtymiin, vaikka kunnat rahoittavatkin edelleen toiminnan. Tämän jälkeen voidaan perustellusti kysyä, mikä on kunnan rooli sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on kustannussäästöjen aikaansaaminen ja kestävyysvajeen supistaminen yli kahdella miljardilla eurolla. Tähän mennessä kustannusvaikutuksia ei ole kuitenkaan kyetty esittämään.

Työvoimakustannusten osuus on yli puolet tulevien sote-alueiden kaikista menoista. On olemassa realistinen riski, että palkkojen ja muiden palvelussuhteen ehtojen harmonisointi voi nostaa kustannuksia vielä merkittävästi. Siksi sote-lainsäädäntöön on kirjattava palvelussuhteen ehtojen harmonisointia koskevia erityissäännöksiä. Lakiin on saatava maininta, että työnantajayhteenliittymistä tai vaihdoksista johtuvat palkkaerot ovat hyväksyttävä syy erisuuruisille tehtäväkohtaisille palkoille samasta tehtävästä.

3.12.2014

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT