Oikeustapaukset
6
/2013

Markus Mankin, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Ulkoistamissuunnitelmia vastustanut lakko oli laiton

Toukokuussa Porissa järjestetty työnseisaus rikkoi työrauhavelvollisuutta. Työtuomioistuin torjui Kunta-alan unionin väitteen kaupungin henkilöstön sallitusta ns. poliittisesta mielenilmauksesta.

Kuva: Pixhill.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n paikalliset ammattiyhdistykset järjestivät toukokuussa 2013 Porissa työnseisauksen, jolla vastustettiin kaupungin suunnitelmia ulkoistaa ja kilpailuttaa kaupungin kunnossapitopalveluja.

KT:lle lähetetyn työnseisausilmoituksen mukaan työnseisaus ei kohdistunut voimassa olevaan työehtosopimukseen, vaan Porin kaupungin poliittislähtöisiin ulkoistamissuunnitelmiin.

KT Kuntatyönantajat vei työnseisauksen työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin totesi, että työtaistelun tarkoituksena oli vastustaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja ulkoistamisesta mahdollisesti seuraavia irtisanomisia. Työtaistelu ei ollut poliittinen.

Marraskuussa annetun tuomion mukaan työtaistelu kohdistui työnseisaukseen osallistuneiden työntekijöiden osalta työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työnseisaukseen osallistuneen viranhaltijan osalta työnseisaus rikkoi ns. pysyvää työrauhavelvollisuutta. Työtuomioistuin torjui Kunta-alan unionin väitteen kaupungin henkilöstön sallitusta ns. poliittisesta mielenilmauksesta.

Paikallisyhdistykset olivat työtaistelun toimeenpanemalla rikkoneet työrauhavelvollisuutensa. Työntekijäliittojen ei ole selvitetty ryhtyneen toimenpiteisiin työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi työnantajanpuolen kehotuksista huolimatta. Liitot olivat siten laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Työtuomioistuin tuomitsi Porin JHL ry:n, Porin kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n, Porin Kunnalliset JHL ry:n ja Porin teknisen alan henkilöstö JHL ry:n yhteensä 9 400 euron hyvityssakkoihin työrauhavelvoitteen rikkomisesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Kunta-alan unioni tuomittiin yhteensä 4 000 euron hyvityssakkoihin valvontavelvollisuuksiensa laiminlyönnistä. Lisäksi järjestöt määrättiin korvaamaan 700 euron oikeudenkäyntikulut KT:lle.


Työtuomioistuimen tuomio TT:2013-169, katso myös TT:2012-76.

11.12.2013