KT-kulma
1
/2011

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Tärkeä päänavaus

Kunta-alalle saatiin jälleen loppumetreillä tiukkojen neuvottelujen jälkeen sopimukset kuluvan vuoden palkantarkistuksista. Neuvotteluasetelmat niin kunta-alalla kuin muillakin työmarkkinasektoreilla mutkistuivat ennen kaikkea sen vuoksi, että hintojen nousuvauhti kiihtyi vuoden vaihteessa. Sen seurauksena pääsopijajärjestöt asettivat palkankorotusten perusteeksi virallisen inflaatioennusteen.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Palkankorotusvaateet nousivat tästä syystä liian korkeiksi ja olisivat toteutuessaan johtaneet palkkainflaation kiihtymiseen ja työttömyyden lisääntymiseen.

Kunta-alan merkitys Suomen suurimpana sopimusalana ja päänavaajana korostui siitäkin syystä, että neuvottelut kaikilla sektoreilla olivat vaikeutumassa ja ajautumassa mahdollisiin työtaistelu-uhkiin. Kunta-alan neuvottelutulos oli tärkeä ja vastuullinen päänavaus, joka avasi solmuja laajemmin myös muissa neuvottelupöydissä.

Palkkaratkaisu sisältää toukokuussa maksuun tulevan 1,2 prosentin prosentuaalisen yleiskorotuksen ja 0,8 %:n paikallisen järjestelyerän. Paikallisen erän kohdentamisen perusteet ovat väljät. Erää voidaan käyttää mm. tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen ja paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Sopimuskorotusten palkkatasoa korottava vaikutus on 2 prosenttia ja kustannusvaikutus vuositasolla 1,3 prosenttia.

Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan tietyillä ehdoilla 100 euron suuruinen kertaerä. Opetusalalla erän suuruus on 140 euroa ja lääkäreillä 250 euroa. Järjestöjen neuvotteluiden loppuun saakka vaatimia tekstimuutoksia ei sopimukseen sisälly.

Kunta-alan neuvottelukulttuurin kannalta on tärkeää, että KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät jälleen vaativissa olosuhteissa neuvotellen tekemään sopimusratkaisun. Kaikkien osapuolten kannalta olisi toivottavaa, että myös Tehy tulisi mukaan tähän kulttuuriin.

22.2.2011

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT