Oikeustapaukset
1
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Palkkaerojen harmonisointi

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi Kainuun maakunta -kuntayhtymää vastaan nostetun kanteen tasa-arvolain vastaisesta palkkasyrjinnästä.

Kuva: Pixhill.

Hovioikeus piti voimassa vuosi sitten annetun käräjäoikeuden tuomion ja katsoi ettei tasa-arvolakia ollut rikottu. Hovioikeuden tuomio annettiin 27. tammikuuta ja se on vailla lainvoimaa. Tuomioista on mahdollista hakea muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta.

Kaksi kuntayhtymän naispuolista psykologia syytti työnantajaansa palkkasyrjinnästä. Hovioikeuden mukaan naispsykologien palkkaerojen ja viiveen niiden poistamiseksi ei voida katsoa johtuneen sukupuolesta johtuvasta palkkasyrjinnästä.

Hovioikeus katsoo työnantajan näyttäneen, että se ryhtyi poistamaan eri työnantajien yhteenliittymisestä aiheutuneita työntekijöiden palkkaeroja. Hovioikeus katsoi, ettei aikaa, jossa kantajien palkat on saatu harmonisoiduksi, ole pidettävä liian pitkänä.

Kuntayhtymään siirtyi työntekijöitä 11 eri työnantajan palveluksesta

Tapauksessa on kyse palkkojen yhteensovittamisesta työnantajan vaihtumisen (liikkeen luovutus) jälkeisessä tilanteessa. Työntekijät siirtyivät kuntayhtymän palvelukseen yhdentoista eri työnantajan palveluksesta ja tehtäväkohtainen palkka vaihteli samassa tehtävässä. Palkkaeroa oli alun alkaen samaa työtä tekevien ja samalla nimikkeellä toimivien työntekijöiden välillä työntekijöiden sukupuolesta riippumatta.

Työnantajalla ei sen palvelukseen tulleiden henkilöiden suuren määrän vuoksi ollut mahdollisuuksia poistaa palkkaeroja välittömästi kuntayhtymän toiminnan alkamisen jälkeen.

Kaikkien neljäntuhannen tehtävän palkkojen täydellisestä harmonisoinnista olisi myös aiheutunut 6,7 miljoonan euron kustannukset, joka olisi toteutuakseen vaatinut 0,6 prosentin

korotuksen kunnallisveroon tai 200–400 työsuhteen irtisanomisen. Työntekijöiden tehtäväkokonaisuuksien uudelleenarviointiin ja tehtävien vaativuustason selvittämiseen kului aikaa.

Uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuosi ja yhdeksän kuukautta kuntayhtymän toiminnan alettua. Kantajien palkkaa korotettiin tuosta ajankohdasta lähtien suuremmalla prosenttiosuudella kuin verrokkien palkkoja.

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteen vuoksi työnantaja ei voinut harmonisoida ainoastaan kantajien palkkoja. Kantajien palkat harmonisoitiin samaan tasoon miesverrokkien kanssa asteittain niin, että ne oli kokonaan harmonisoitu toisen kantajan kohdalla kahdessa vuodessa ja neljässä kuukaudessa, ja toisen kantajan kohdalla kahdessa vuodessa kahdeksassa kuukaudessa tehtävien vaativuusarvioinnin valmistumisesta.

3.3.2011

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT