Ledare
1
/2021

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Beslut kräver information

Okunnighet är salighet, lyder ett gammalt talesätt. Numera tänker man att beslutsfattandet och ledarskapet kan förbättras med mer information, bara den är i lämplig form och beslutsfattarna kan använda den.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

I Imatra har man tillämpat kunskapsbaserad ledning. Stadens ledning utredde ekonomiska fakta och synliggjorde dem för beslutsfattarna. Följden blev stora förändringar som samtidigt balanserade inkomster och utgifter. Staden fick sin ekonomi på fötter.

Imatra gjorde det som professor Vuokko Niiranen upptäckt i sin undersökning om informationsanvändningen i kommunernas beslutfattande. Informationens innehåll och begreppsliga aspekter hjälper beslutsfattarna att se den aktuella situationen i en ny dager. De nya forskningsrönen stöder jämförelser mellan konsekvenserna av olika beslutsalternativ.

Enligt KT:s enkät har tiotals kommuner särskilda program för balansering av ekonomin. Exempelvis Ikalis har lagt om servicestrukturerna och omorganiserat arbetena för att förbättra ekonomin.

Omvälvningar kräver ledarskap och förändringshantering samt en verksamhetskultur som uppmuntrar till att utnyttja information.

17.2.2021

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT