Ledare
6
/2020

Teuvo Arolainen, chefredactör

Närledarskap lyckas också på distans

Distansarbete och s.k. närledarskap låter konstigt som ordpar: hur fungerar ett nära ledarskap när motparten är fysiskt långt borta?

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Denna kombination har dryftats och också tillämpats på många ställen och i många sammanhang under det senaste halvåret. Erfarenheter och forskningsrön har samlats. Där framkommer några vägande faktorer.

En framgångsrik ledning av distansarbete förutsätter förtroende, anvisningar, planering, goda förebilder, självledning och smidig växelverkan. På så sätt går arbetet smidigt.

En regelbunden och levande växelverkan i arbetsgemenskapen är dock viktig för alla som distansarbetar. Ett väl lett distansarbete vittnar än en gång om kopplingen mellan ledning och kommunikation.

Växelverkan har stor betydelse också för orken. När gemensamma kaffepauser och skenbart betydelselösa pratstunder med kollegerna uteblir, försvinner samtidigt uppfriskande pauser och social sammanhållning. Tyst kunskap överförs inte heller.

2.12.2020

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT