Ledare
4
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Måttfullhet tryggar rekryteringar

Kommunsektorn är en stor arbetsgivare och samtidigt en enorm rekryteringsorganisation. Årligen går 16 000 kommunanställda i pension. Knappa 30 000 anställda är ständigt arbets- eller tjänstlediga, lediga utan lön eller tillfälligt borta från arbetet av andra orsaker. Det behövs nya anställda i deras ställe. En nyanställning är både dyr och tidskrävande.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Processen kräver att man är noggrann, klok och rättvis.

Fortfarande är det lockande och också belönande att arbeta inom kommunsektorn. Inkomstnivå har stigit från år till år oberoende av de ekonomiska konjunkturerna, och semestrarna är långa.

Därför är det konstigt att lyssna på löntagarorganisationernas ställningstaganden inför avtalsrörelsen. De vill åt de kommunala arbetsgivarnas och därmed skattebetalarnas pengar. De anser att det finns en marginal när ekonomin visar en uppåtgående trend.

Arbetslösheten och skulderna ligger fortsättningsvis på en hög nivå. Siffrorna varierar. Den ekonomiska situationen syns i kommunerna och samkommunerna också i viljan att rekrytera anställda. Nödvändiga anställningar tillsätts oberoende av tid, men när det gäller andra uppgifter spelar konjunkturerna in.

Exempelvis Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har nästan tusen rekryteringar per år. Över nio av tio lyckas, vilket är ett gott resultat. En misslyckad rekrytering av en person står båda parterna dyrt.

Sjukvårdsdistriktets framgång beror på att sociala medier utnyttjas effektivt och mångsidigt. Urvalskriterierna är väl uttänkta i förväg och annonserna utarbetas omsorgsfullt. Cheferna har invigts på förhand. Lämplighetsprövning anlitas med eftertanke.

För att sysselsättningen ska öka och kommunerna kunna rekrytera också framöver, är det nödvändigt att kommunsektorn går vidare med den återhållsamma kostnadsutvecklingen. Endast på det sättet kan en ekonomisk tillväxt upprätthållas. KT Kommunarbetsgivarna går därför till förhandlingsbordet med is i magen och sysselsättningsmålet för ögonen.

1.9.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT