KT-kulma
1
/2024

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Edunvalvontaa yritysjäsenille

KT-lain mukaan KT:n jäseniä voivat olla kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien omistamat tai määräysvallassa olevat osakeyhtiöt, säätiöt ja osuuskunnat.

Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on julkisrahoitteisten kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden konserniyhteisöjen laaja-alaisen edunvalvonnan ja koordinoinnin tehostaminen saman ­katon alla. KT:n yritysjaoston perustamisen myötä ei ole enää tarkoituksenmukaista eikä taloudelli­sesti mielekästä ylläpitää kahta päällekkäistä edunval­vontaorganisaatiota julkisrahoitteisille yhteisöille.

Avaintan jäsenkokous päätti 27.10.2023 käynnistää prosessin yhdistyksen ­lakkauttamisesta. ­Kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan ope­ra­tii­­vinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. ­Yhdistyksen lakkauttamisesta on tarkoitus päättää ­tänä keväänä. Jäsenkokous antoi suosituksen, ­että ­jäsenkelpoiset yhteisöt liittyisivät KT:n jäseniksi viimeistään 1.1.2025 lukien.

Tavoitteena on, että kaikki jäsenkelpoiset Avaintan jäsenet liittyisivät KT:n jäseniksi. ­Tätä tavoitetta tukevat myös henkilöstöä edustavat kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt. Avaintaan kuuluvien työnantajien jäsenmaksun arvioidaan alenevan vuoteen 2022 verrattuna noin 50 prosenttia, jos ne liittyvät KT:n ­jäseniksi.

KT:n yritysjaostossa noudatettavat sopimukset ovat Avaintan työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun 30.4.2025 saakka. Sosiaali- ja ­terveydenhuollon toimialalla sopimukset perustuvat hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksiin. KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat Avaintan sopimuksia vastaavan tasoisista ehdoista viimeistään sopimuskauden päätyttyä.

Tavoitteenamme on taata KT:n jäseniksi siirtyville vähintään samantasoiset palvelut, joita Avainta antaa. KT antaa neuvontaa työnantajajärjestäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. 

23.2.2024

Muita artikkeleita aiheesta