KT-kulma
6
/2022

Markku Jalonen, verkställande direktör

Balansen i den offentliga ekonomin är viktig

Om bara några månader är det riksdagsval och blickarna riktar sig mot den regering som sedan bildas. Det nya regeringsprogrammet är mycket viktigt för arbetsmarknaden, välfärdstjänsterna och den offentliga ekonomin.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Trots att inga centraliserade arbetsmarknadsavtal längre har ingåtts sedan Sipilä-regeringens konkurrenskraftsavtal, kommer även den nya regeringens program att innehålla många klausuler som gäller arbetsmarknaden i vid bemärkelse.

KT:s delegation har godkänt KT:s mål för regeringsprogrammet. Utgångspunkten är att välfärdstjänsterna bäst tryggas genom åtgärder som säkrar att den offentliga ekonomin är i balans, att arbetsmarknaden fungerar och att det finns tillräckligt med personal.

Sysselsättningsgraden bör stiga till 80 procent för att välfärdstjänsterna, pensionerna och den övriga sociala tryggheten ska kunna finansieras. Vi behöver fler incitament i arbetslöshets- och socialskyddssystemet för att det alltid ska vara lönsammare att arbeta än att leva på understöd. Fokus måste ligga på att säkerställa tillgången på personal inom kommun- och välfärdssektorn bl.a. genom tillräcklig utbildning, smidigare behörighets- och dimensioneringskrav samt arbetsrelaterad invandring.

För att arbetsmarknadssystemet ska fungera och medborgarnas liv och hälsa tryggas måste systemet med arbetsfred ses över särskilt i fråga om samhällsfarliga och olagliga strejker. Kommunerna och välfärdsområdena har en cirka tre procentenheter högre pensionsförsäkringsavgift än arbetsgivarna i privata sektorn. Avgiften måste närma sig privata sektorns avgift för att konkurrenskraften ska förbättras.

Under nästa regeringsperiod bör staten avstå från nya skyldigheter och dimensioneringar för kommunerna och välfärdsområdena. Personaldimensioneringen och behörighetskraven bör omprövas med tanke på tillgången på personal. 

20.12.2022

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT