KT-kulma
6
/2021

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Työvoimakustannukset ovat kokonaisuus

Työvoimakustannukset koostuvat palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sekä sosiaalivakuutusmaksuista, joista työnantajille suurin menoerä ovat eläkemaksut.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat olleet korkeamman eläkemaksun vuoksi selvästi suuremmat kuin yksityisillä työnantajilla ja valtiosektorilla. Kuluvana vuonna kuntatyönantajien eläkemaksu on ollut noin neljä prosenttiyksikköä yksityisiä työnantajia suurempi.

KT:n pitkäaikaisena tavoitteena on ollut alentaa kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksua ja lähentää sitä yksityisten työnantajien maksutasoon. Maksusta päätetään Kevan hallinnossa.

Työmarkkinakeskusjärjestönä KT on mukana sopimassa kokonaiseläkemaksua, joka perustuu palkansaajien ja yksityisten työnantajien Tyel-maksuihin. Ratkaisevaa KT:n tavoitteiden ajamisen kannalta on myös se, että KT on ollut mukana Kevan hallinnossa vuodesta 2020 alkaen.

Kevan hallinnon päätösten mukaan kuntatyönantajien eläkemaksu alenee 0,4 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Maksun alentamista jatkossakin voidaan perustella monin tavoin.

Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan niin sanottu kestävä maksutaso on kuntasektorilla vain noin prosenttiyksikön TyeL-maksuja korkeampi. Kerättyjä varoja ja eläkevastuita kuvaava rahoitusaste tai tasapainoluku ovat selvästi korkeampia kuntasektorilla. Kevan sijoitustuotot ovat kehittyneet hyvin viime vuosina eikä sijoitusmahdollisuuksia rajoiteta lainsäädännöllä TyeL-yhtiöiden tavoin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet, että keskimääräinen TyEL-maksun taso säilyy 24,4 prosentissa. Kuntayritykset eivät hyötyneet TyeL-maksun tilapäisestä alennuksesta vuonna 2020. Siksi on tärkeää, että kuntayritysten eläkemaksu säilyy ensi vuonna ennallaan.

16.12.2021

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT