Asian tuntija
2
/2021

Teksti: Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kuva: Eeva Anundi

Kriisissä työyhteisön voimavarat punnitaan

Työhyvinvoinnin merkitys nousee kriisitilanteissa, sanoo työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä henkilöstön jaksamista seurataan ja tuetaan aktiivisesti.

Cenita Blomqvist, HUS:n työhyvinvointipäällikkö. Kuva: Eeva Anundi.

Vuoden 2020 alussa HUS:n työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvistin tiimipalavereissa alkoi esiintyä yhä useammin nyt jo liiankin tuttu aihe: koronavirus. Huolestuneita yhteydenottoja alkoi sadella sieltä täältä. Pian HUS oli koonnut oman pandemiaryhmänsä, joka koordinoi ja suunnitteli kriisin vaatimia toimia.

Blomqvistin mukaan töihin ryhdyttiin hyvällä talkoohengellä.

– Esimerkiksi erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä sairaanhoitajataustaisia henkilöitä oli ottamassa koronanäytteitä. Lisäksi juuri eläkkeelle jääneitä henkilöitä houkuteltiin takaisin tekemään lyhyitä keikkoja, ja he tulivat, hän kertoo.

Tukea monella eri tasolla

Pelkkä talkoohenki ei toki riittänyt. Blomqvist ja työsuojelutoimijat kävivät viikoittain läpi esiin tulleita huolia ja veivät niitä eteenpäin infektioyksiköiden asiantuntijoille ja HUS:n johdolle.

Huoliin reagoitiin nopeasti. HUS ryhtyi kartoittamaan minkälaista tukea työntekijät tarvitsivat ja millaista tukea oli jo saatavilla.

– Näiden tietojen pohjalta tehtiin neliportainen työssäjaksamisen tukijärjestelmä sekä neuvonta- ja ohjauspalvelu, joka ohjasi tukea tarvitsevat ihmiset oikean palvelun piiriin, Blomqvist kertoo.

Tukijärjestelmä oli henkilöstön käytössä kesäkuun 2020 alussa. Vähäisen kuormituksen tukimuodot ovat omahoito-ohjeita ja erilaisten tukipalvelujen yhteystietoja intrassa. Suurempaan kuormitukseen on tarjolla muun muassa yksilö ja ryhmätyönohjausta, psykoterapeuttien ja psykologien tarjoamaa tukea, sekä työterveyshuollon palveluja.

Samaan aikaan uuden tukijärjestelmän kanssa HUS:ssa käynnistyi henkilöstön hyvinvointia pandemian aikana seuraava kyselytutkimus. Alustavissa tuloksissa näkyy, että henkilöstö oli kuormittunut erityisesti kesäkuussa 2020. Psyykkistä kuormitusta oli myös henkilöstöllä, joka ei hoitanut Covid-19 -potilaita.

– Yksilölliset tekijät ja yleinen tilanne vaikuttivat kuormituksen kokemiseen. Tietenkin jokaisella oli huoli itsestä ja läheisistään, Blomqvist sanoo.

Lisäksi työhyvinvointia on seurattu HUS:ssa vuosittain tehtävässä työolobarometrissa, johon lisättiin viime vuonna kysymys Covidin aiheuttamasta kuormituksesta ja tuen tarpeesta.

Noin 15 000 vastaajasta 77 prosenttia koki tuen olleen riittävää.

– Tulokset olivat odotettua paremmat. Tukea on saatu ja osattu hakea, Blomqvist kertoo.

Viestinnällä luodaan uskoa tulevaan

Blomqvistin mukaan työhyvinvoinnin merkitys nousee pandemian kaltaisissa kriisitilanteissa. Silloin punnitaan, onko työyhteisössä luottamusta ja yhteistä keskustelua. Tehokas ja avoin viestintä on tärkeä osa arjen työhyvinvointia.

– On todella tärkeää, että asioista kerrotaan oikeilla nimillä, pidetään infotilaisuuksia, annetaan henkilöstölle mahdollisuus kysyä, ja vastataan niillä tiedoilla mitä sinä hetkenä on. Luodaan uskoa siihen, että tästä selvitään, Blomqvist sanoo.

Myös esihenkilöiden päivittäisjohtamisen rooli korostuu kriisissä.

– On tärkeää, että esihenkilöilläkin on se oma tuki, etteivät he jää yksin, Blomqvist muistuttaa.

Kun kontaktit pitää minimoida, on sosiaalinen vuorovaikutus ja virkistystoiminta järjestettävä uudella tavalla. HUS:ssa henkilöstöä on piristetty esimerkiksi ohjatulla etälenkkeilyllä ja virtuaalitaidenäyttelyillä.

– En olisi pari vuotta sitten uskonut, mitä kaikkea voi tehdä toisella tapaa, kun olosuhteet pakottavat, Blomqvist sanoo.

Hän uskoo, että henkilöstö selviytyy pandemian kanssa kamppailusta hyvin myös jatkossa.

– Olemme oppineet niistä asioista, mitä tähän mennessä on tapahtunut, ja siitä on saatu voimavaroja jatkaa eteenpäin. Uskon siihen, että löydämme niitä hyviä, positiivisia juttuja, jotka auttavat jaksamaan eteenpäin.


Kuka hän on?

Cenita Blomqvist
Työhyvinvointipäällikkö

Cenita Blomqvist on työskennellyt työsuojelu ja työhyvinvointitehtävissä HUS:ssa vuodesta 2000 lähtien. Hän huolehtii omasta työssäjaksamisestaan mm. ulkona kuntoillen ja puutarhatöiden parissa.

21.4.2021