Lainsäädäntö
6
/2020

Teksti: Anna Kukka, työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Unsplash

Korona-altistuneiden jäljittäminen työpaikalla

Työnantaja on velvoitettu pitämään luetteloa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vakavaa vaaraa tai sairautta aiheuttaville biologisille tekijöille. Tämä velvollisuus koskee koronalle altistuneita työntekijöitä.

maskit pöydällä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa pitämään luetteloa niistä työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vakavaa vaaraa tai sairautta aiheuttaville biologisille tekijöille. Tämä velvollisuus koskee vaaraluokkaan 3 ja 4 luokiteltuja biologisia tekijöitä. Koronavirus kuuluu luokkaan kolme.

Altistuneet merkitään luetteloon

Marraskuun 15.päivä tuli voimaan biologisien tekijöiden asetuksen muutos, jossa on tarkennuttu luetteloon merkittäviä tietoja.

Luettelosta on käytävä ilmi altistuneen työntekijän nimi ja ammatti, työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu, tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa ja kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Luetteloa tulee pitää, mikäli voidaan todeta, että työntekijä on työssään ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön tai koronavirusta sisältävään materiaaliin. Pelkkä mahdollisuus altistumiselle työssä ei vielä edellytä työnantajalta luettelonpitovelvollisuutta.

Ketkä katsotaan altistuneiksi?

Työntekijän sairastuttua koronavirukseen selvitetään, onko altistuminen työperäistä. Selvittämisessä otetaan huomioon altistumisen olosuhteet, kuten altistumisen kesto, lähikontaktit, tilan koko, ilmanvaihto ja käytössä olleet suojaustoimenpiteet.

Altistuneiksi katsotaan työntekijät, jotka ovat olleet tosiasiallisesti tekemisissä vahvistetun koronapositiivisen henkilön tai koronaviruslähteen kanssa. Altistumisen todennäköisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon:

  • onko työntekijä ollut fyysisessä kontaktissa tartuttavan henkilön kanssa ilman asianmukaisia suojaimia. Esimerkiksi henkilökunta, joka on hoitanut koronatapausta ilman asianmukaista suojautumista (kirurginen suu-nenäsuojus tai hengityksensuojain FFP2 tai FFP3)
  • onko työntekijä oleskellut tartuttavan henkilön läheisyydessä yli 15 minuuttia kestävässä kohtaamisessa kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä
  • onko altistunut oleskellut yli 15 minuuttia pienessä suljetussa tilassa koronaviruspositiivisen kanssa (esimerkiksi  luokkahuoneessa, työ-, kokous- tai odotustilassa)

THL:n mukaan koronalle altistuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat olleet kontaktissa koronatapauksen kanssa 48 tunnin aikana ennen tapauksen oireiden alkua. Altistuneet kartoitetaan kahden päivän ajalta ennen oireiden alkua sekä seitsemän päivää tapauksen oireiden alun jälkeen.

Jos koronatapaus on oireeton, altistuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat olleet kontaktissa koronatapauksen kanssa 48 tuntia ennen näytteenottoa. Altistuneet kartoitetaan kahden päivän ajalta ennen näytteenottoa sekä seitsemän päivää näytteenoton jälkeen.

Työpaikalla altistuneet selvittää työnantaja

Työpaikalla altistuneet selvitetään viipymättä organisaation sisällä työnantajan toimesta. Organisaation ulkopuolisesta tartunnan jäljityksestä vastaa tartuntataudeista vastaavat.

Työnantajan edustaja kirjaa altistuneiden työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot ylös. Altistuneita selvitettäessä ei tartunnan saaneen työntekijän henkilöllisyys saa paljastua muille, ellei hän itse ole antanut siihen lupaa.

Kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat ohjaavat työnantajaa työpaikan jäljitystoimissa ja asettavat altistuneet karanteeniin. Kaikki työssä altistuneet, karanteeniin asetetut työntekijät merkitään biologisten tekijöiden luetteloon.

Tartuntojen  ja altistamisen ennaltaehkäisemiseksi työnantajan on hyvä ohjeistaa työntekijöitä altistumistilanteessa jo  ennen viranomaisen karanteenipäätöksiä suojautumisesta, sosiaalisten kontaktien välttämisestä ja omaehtoisesta karanteenista.

14.12.2020

Yhteystiedot

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT