Pointti!
1
/2022

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Eeva Anundi

Sote-ala mainettaan parempi

​Ensin hyvät uutiset: Yhteistyö työyhteisön sisällä ja esihenkilön toiminnan koettu oikeudenmukaisuus ovat nousseet sote-alalla vuodesta 2000 lähtien. Monissa työyhteisöissä juuri ne ovat olleet avain poikkeusoloista selviytymiseen.

Verenpaineen mittaus potilaan käsivarresta terveyskeskuksessa. Kuvassa käsi josta paine mitataan ja mittauslaite valkoisella pöydällä. Kuvaaja Eeva Anundi.

Työterveyslaitoksen Henkilöstön työhyvinvointitutkimus on osanottajamäärältään maan suurimpia työolotutkimuksia. Vuonna 2021 tutkimukseen vastasi 8 200 sote-alan työntekijää. Tulokset osoittivat, että työhyvinvointi sote-alan töissä on ”mainettaan parempi”.

Usein työolotutkimuksissa muutokset vuoden tai kahden takaiseen jäävät kovin pieniksi.  Siksi oli kiinnostavaa, miten korona-aika ja poikkeusolot näkyisivät tuloksissa.

Vertailukohtana on ennen koronakriisiä vuoden 2019 hyvinvointitutkimus. Vuoden 2021 tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin ennen omikron-muunnoksen aiheuttamaa tartuntojen kasvua. Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä oli siihen asti säilynyt pienehkönä. Tätä enemmän terveydenhuollon kantokykyä kuormittivat koronatestaus, jäljittäminen, rokottaminen ja myös terveydenhuollon henkilöstön oma altistuminen ja sairastuminen. Ne yhdessä tekivät näkyväksi alan pitkään tiedossa olleen työvoimapulan.

Julkisuudessa vähemmän esillä ovat olleet koronaepidemian valtaisat vaikutukset esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluihin ja sosiaalihuoltoon yleensä.

Vuoden 2019 hyvinvointitutkimuksen mukaan työnantajan vaihtamista oli harkinnut vastanneista 47 prosenttia. Vuonna 2021 vastaava luku oli 54 prosenttia. Eniten luku oli noussut sairaanhoitajilla, joista 69 prosenttia kertoi harkinneensa työnantajan vaihtamista.

Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa halu vaihtaa toiseen työpaikkaan samalla palkalla joko samalle tai eri ammattialalle on pyörinyt noin 50 prosentissa vuodesta 1977 saakka. Silloin tarkastelussa eivät ole olleet vain sote-alat, vaan kaikki alat keskimäärin.

Pidän surullisena sitä, että korona-aikanakin terveydenhuollon tarinoita on rakennettu esimerkiksi Norjaan lähtevien sairaanhoitajien kautta. Itse pohdin, että eikö terveydenhuollon ammattilaisia tarvita eniten juuri pandemian aikana? Silloin tarinaan voisi kuulua se, että poikkeuksellisina ja vaikeina aikoina useimmissa työyhteisöissä on selviydytty vähintään kohtalaisen hyvin.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa yksi työn mielekkyyden tekijöistä oli tunne siitä, että on saanut jotain merkittävää aikaan työssään. Yli kaksi kolmasosaa (71 prosenttia) vastanneista koki työnsä mielekkääksi. 21 vuoden aikana lukema on vaihdellut vain vähän. Työhönsä panosti hyvin paljon tai paljon 88 prosenttia vastaajista.

10.2.2022

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT