Työelämän kehittäminen
4
/2021

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija

Korona-aika vaikutti työn murrokseen kunta-alalla

Koronapandemia vauhditti etäpalvelujen ja etäyhteyksien hyödyntämistä kunta-alalla. Vaikeuksista huolimatta ensimmäisestä koronavuodesta selvittiin enimmäkseen hyvin.

Toimintatavat ja töiden sisällöt ovat muuttuneet ja muuttumassa kuntatyöpaikoilla. Muutosten merkitys asiakkaille tai henkilöstölle arvioitiin tyypillisesti suureksi tai erittäin suureksi.

Koronapandemiakaan ei pysäyttänyt koko kunta-alalla käynnissä olevaa työn murrosta, vaan vauhditti etäpalvelujen ja etäyhteydenpidon hyödyntämistä sekä niihin liittyvää toimintakulttuurin muutosta. Tämä käy ilmi KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesäkuussa julkaisemista työn murroksen seurannan tuloksista. Seurantaan osallistui keväällä 2021 yli tuhat asiantuntijaa.

Ensimmäisestä koronavuodesta kunta-alan arvioitiin selvinneen pääosin hyvin, vaikka korona-aika laittoi työyhteisöt ja henkilöstön tiukoille. Työ­järjestelyissä tapahtui historiallisen suuri muutos, kun peräti 36 prosenttia henkilöstöstä siirtyi osittain tai kokonaan etätöihin ja 11 prosenttia toisiin tehtäviin.

Myös toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on nopeutunut. Toisaalta moni vastaaja arvioi nopean työtahdin ja kiireen haittaavan työtä enemmän kuin muilla sektoreilla.

Kuntakentän eri alojen muutostarinat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työn murros -työryhmän puheenjohtaja, KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka korostaa seurannan jatkuvuutta, ja toivottaa havainnot ja kokemukset työpaikoilta ja palautteet jo valmistuneisiin työn murroksen kuvauksiin tervetulleiksi.

Työ muuttuu jatkuvasti

Työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa.

Muutosta vauhdittavat uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen, mutta myös toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä sekä resurssien rajallisuus. Toimintatapa tarkoittaa sitä, miten toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin. Se muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia. Sen ansiosta syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi.

Osallistu työn murroksen seurantaan

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistivät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan vuonna 2018. Tarkoitus on rakentaa yhteistä muutoskuvaa ja vahvempaa tietopohjaa hyödynnettäväksi kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Ainutlaatuiset työn murroksen kuvaukset tarjoavat myös laajemmin hyvän aineiston työn murroksen tarkasteluun.

Työn murroksen seurantakierroksia järjestetään kahden vuoden välein. Kevään 2021 kuvauksista osa on jo luettavissa KT:n verkkosivuilla. Syksyllä sivuilla julkaistaan lisää kuvauksia muun muassa etätyöstä ja digitalisaatiosta kunta-alalla.

Lisätietoa työn murroksen seurannasta ja sen tuloksista löydät KT:n verkko­sivuilta.


Työn murros on erilainen eri aloilla

Vaikka työn murroksen suuret trendit ovat kaikille aloille samoja, eri alojen muutostarinat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ohessa poimintoja keväällä kerätyistä työn murros -tarinoista.

Kirjastot ja nuorisotyö

 • Automaation hyödyntäminen kirjastoissa
 • Digitaaliset aineistot, itsepalvelu
 • Nuorten kohtaaminen netissä
 • Uusien toimintatapojen rohkea kokeileminen

Varhaiskasvatus ja koulutus

 • Isot uudistukset varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
 • Digitaaliset oppimisympäristöt, etä- ja verkko-opetus
 • Lapsia eri kulttuuritaustoista, nuoret somessa
 • Yhteisopettajuus ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuolto

 • Etäyhteyksien hyödyntäminen palveluissa
 • Tekoälyn, robotiikan ja muun uuden teknologian käyttö
 • Sote-uudistuksen viivästyminen
 • Palveluvelka korona-ajalta

Hallinto, ateria- & puhtauspalvelut, kuntatekniikka

 • Ajajan paikalla digitalisaatioon
 • Resilienssi korona-aikana, yhdessä kehittäminen
 • Somen käyttö viestinnässä
 • Yhteistyö kumppanien kanssa

Kuntatyö2030 kokoaa kehittämistä kunta-alalla

Kuntatyö2030 toimialaohjelma jatkaa valtakunnallista työelämän kehittämistä KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesken.

Ohjelma tarjoaa kuntatyöpaikoille muun muassa sparrausta ja webinaareja. Ohjelman verkkosivuilta löytyvällä Tekojen torilla voi käydä inspiroitumassa kunnissa jo tehdyistä kehittämisteoista.Ohjelma on jatkoa vuosina 2015–2020 toteutetulle Kunteko 2020 -ohjelmalle.

Lue lisää ohjelmasta Kuntatyö2030-ohjelman verkkosivuilta.

 

15.9.2021

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT