KT-kulma
3
/2020

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Neuvotteluissa palattiin kuntapöytään

Kunta-alan sopimusneuvotteluja on käyty koko vuoden. Tätä kirjoitettaessa neuvotteluissa eletään jälleen ratkaisuvaiheita. Tehyn ja Superin kaadettua sovittelijan tekemän esityksen on palattu takaisin KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelupöytään.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Neuvotteluista osattiin odottaa poikkeuksellisen vaikeita. Vaikeutta ovat lisänneet työmarkkinakierroksen laajin kirjo neuvoteltavista asioista ja ammattijärjestöjen kovat vaatimukset. Vaatimukset uusista sopimusaloista sekä neuvottelujärjestelmää säätelevän pääsopimuksen irtisanominen ovat lisänneet huomattavasti vaikeuskerrointa.

Koronaepidemian ja kriisin osuminen juuri samaan aikaan neuvottelujen kanssa on ollut merkittävä lisähaaste. Kunnat ja kuntayhtymät kantavat käytännön vastuun koronakriisin ratkaisemisesta. Kriisi heikentää kuntataloutta ja kuntien palkanmaksuvaraa kahdella miljardilla eurolla pelkästään vuonna 2020. Valtion toimet kattavat lisävajeesta vain noin puolet. Työmarkkinakeskusjärjestötkin esittävät kunnille lisätukea, jotta ne selviytyvät lakisääteisistä velvoitteistaan.

Kuntien rahat eivät riitä nykyistenkään menojen kattamiseen. Uudet palkankorotukset joudutaan rahoittamaan pitkälti velkarahalla, veronkorotuksilla, henkilöstösäästöillä ja palveluiden leikkauksilla. Yt-neuvottelut ja lomautukset koskevat kuntasektorilla jo noin 40 000 palkansaajaa. Tähän yhtälöön eivät mahdu vaatimukset ylimääräisistä palkankorotuksista koronaan vedoten.

Julkinen talous velkaantuu koronan takia ja sen lisäksi pitäisi pystyä elvyttämään taloutta. Jos Vihriälän työryhmän raportin esitykset toteutuvat, elvytysvaihetta seuraa rankka julkisen talouden sopeuttaminen.

27.5.2020

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT