Pääkirjoitus
2
/2020

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Kunta-ala on suuri työllistäjä

Valtaosassa Suomen kunnista selkeästi suurin yksittäinen työnantaja on kunta tai kuntayhtymä. Esimerkiksi valtio on suurin työnantaja vain kahdessa kunnassa.

Päätoimittaja Teuvo Arolainen

Valtiovarainministeriön Kuntien tilannekuva -raportti korostaa kunta-alan henkilöstövaltaisuutta ja toisaalta sen laajaa roolia julkisten palvelujen toteuttajana.

Myös Suomen suurimmat yksittäiset työnantajat ovat kaupunkeja ja kuntayhtymiä. Kärjessä ovat Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Kunta-ala antaa suoraan työtä yli 420 000 ihmiselle, mikä on noin viidennes kaikista Suomen palkansaajista. Välillisesti työtä saavat vielä tuhannet muutkin.

Suuri henkilöstömäärä merkitsee myös suuria henkilöstökuluja. Kun kuntien talous on tunnetusti ahtaalla, säästöjä on haettu ennen muuta luonnollisen poistuman kautta.

Myös rekrytointia on tiukennettu, työjärjestelyjä tehostettu ja toimintatapoja uudistettu. Poissaoloja sairauden vuoksi on vähennetty, hyvänä esimerkkinä Kempele.

Kunta-alan henkilöstömenoja vähentävät myös palveluiden supistaminen, ulkoistaminen tai yhtiöittäminen. Kuntapalveluiden karsiminen on kuitenkin paljolti mahdotonta, koska monet perustuvat lainsäädäntöön. Tässä palataan kuntien rooliin suurina työnantajina. Moni palvelu jäisi tuottamatta ilman kuntaa.

Suomalaisten ikääntyminen, kunta-alan työntekijöiden eläköityminen sekä koulutetun työvoiman puute pakottavat kuntia miettimään vetovoimaansa työnantajina.

Iisalmi on määritellyt olevansa houkutteleva ja huolehtiva työnantaja. Työnantajakuvaa kehitetään aktiivisesti. Hyvä henkilöstöpolitiikka on tärkeää sekä ihmisten jaksamisen että kaupungin elinvoiman kannalta.

25.3.2020

Yhteystiedot

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT