Ledare
2
/2020

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Kommunsektorn är en betydande sysselsättare

I största delen av kommunerna i Finland är den klart största enskilda arbetsgivaren kommunen eller en samkommun. Exempelvis staten är den största arbetsgivaren i endast två kommuner.

Päätoimittaja Teuvo Arolainen

Finansministeriets rapport Kommunernas lägesbild betonar kommunsektorns personaldominans och också dess omfattande roll som tillhandahållare av offentliga tjänster.

Också på nationell nivå är de största enskilda arbetsgivarna städer och samkommuner. I toppen ligger Helsingfors stad samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Kommunsektorn sysselsätter direkt över 420 000 personer, vilket är cirka en femtedel av alla löntagare i Finland. Indirekt sysselsätts också tusentals andra.

Det stora antalet anställda innebär också stora personalkostnader. När kommunernas ekonomi är erkänt trängd har man sökt besparingar framför allt genom naturlig avgång.

Därtill har rekryteringen skärpts, arbetsarrangemangen effektiviserats och verksamhets-formerna setts över. Frånvaro på grund av sjukdom har minskats, vilket Kempele utgör ett gott exempel på.

Kommunsektorns personalutgifter minskar också genom att service skärs ned, läggs ut eller bolagiseras. I många fall är det dock omöjligt att minska den kommunala servicen, eftersom många tjänster är lagstadgade. Det för oss tillbaka till kommunernas roll som stora arbetsgivare. Många tjänster skulle inte produceras utan kommunen.

Den åldrande befolkningen i Finland, pensioneringen av arbetstagare inom kommunsektorn och bristen på utbildad arbetskraft tvingar kommunerna att fundera över sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Idensalmi har definierat sig som en lockande och omtänksam arbetsgivare. Arbetsgivar-profilen utvecklas aktivt. En god personalpolitik är viktig med tanke på både människors ork och stadens livskraft.

25.3.2020

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT