Työelämän kehittäminen
6
/2019

Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö

HR-verkosto on jäsentensä näköinen

Inspiroituminen ja kokemusten jakaminen avaavat uusia näkökulmia henkilöstöjohtamiseen. Vuorovaikutukseen perustuva HR-verkosto antaa 
tähän hyvän mahdollisuuden.

Kunta-alalla työskentelevät jakavat poikkeuksellisen avoimesti osaamistaan, kokemuksiaan ja kehittämistekojaan. HR-verkosto on henkilöstötyötä tekevien työnantajan edustajien oma verkosto. Se tarjoaa alustan kehittää henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyötä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä henkilöstöjohtamisen ja -kehittämisen käytäntöjä ja paikan oppia uutta.

Kollegoilta tukea ympäri Suomen

Olen keskustellut HR-verkoston jäsenten kanssa verkoston toiminnasta ja tein myös pienen kyselyn verkoston jäsenille.  Keskusteluissa  ja kyselyssä kävi ilmi, että HR-verkoston jäsenet kokevat merkitykselliseksi juuri kollegoiden tapaamisen, keskinäisen verkostoitumisen, keskustelun sekä ajankohtaisen tutkimustiedon. Verkostolaisten erilaisuus ja moninaiset kunta-alan HR-painotteiset tehtävät avartavat näkökulmia omaan työhön. Tapaamisissa keskustelu onkin tavallisesti vilkasta ja eteenpäin katsovaa.

HR-verkoston ainutlaatuisuus korostuu sen alueellisessa kattavuudessa. Kollegoita saapuu tapaamisiin tai etäyhteyksien äärelle eri puolilta Suomea kaikenkokoisista kunnista. Vaikka kuntien resurssit ovat erilaiset, lähijohtamisen ja johtamisen kehittämisen tarpeet ovat useimmiten jaettavissa organisaation koosta riippumatta. Toisilta opittavaa ja keskusteltavaa riittää kuntakoosta huolimatta.

Ajankohtaisuutta henkilöstötyön tueksi

Verkosto kokoontuu säännöllisesti järjestettäviin tapaamisiin keskustelemaan, inspiroitumaan, pohtimaan ja oppimaan. Verkoston ideatyöpajoissa kehitetään toimintamalleja sekä henkilöstötyön että edunvalvonnan tueksi.

Päivien teemat linkittyvät ajankohtaisiin ja aina ajan hermolla oleviin henkilöstöjohtamisen kysymyksiin. Tapaamisessa kuullaan tavallisesti päivän teemaan liittyvää tutkimustietoa sekä keskustellaan kuntakentän henkilöstöjohtamisen kokemuksista ja käytännön caseista. Aihetta syvennetään yhteisen työskentelyn kautta. Myös etäosallistumiseen pyritään tarjoamaan mahdollisuus.

Ideatyöpajassa 29. lokakuuta pohdittiin muun muassa, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat työelämään, kuinka huolehtia työvoiman saatavuudesta ja osaamisesta sekä miten työn murros vaikuttaa ja voisiko markkinoinnin valjastaa rekrytoinnin tueksi.
Tapahtumista ilmoitetaan ensisijaisesti verkoston omassa uutiskirjeessä HR-infossa, joka ilmestyy noin kuukauden välein. Verkostoon kuuluvilla on käytössä verkkoalusta, jossa on saatavilla tapaamisten materiaalit sekä mahdollisuus keskustella ja sparrailla muiden verkostolaisten kanssa. Alustalla voi myös osallistua tulevien tapaamisten sisältöjen ideointiin.

Jäsentensä näköinen HR-osaajien verkosto

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, kuntayhtymien tai -konsernien henkilöstöjohtamisesta tai henkilöstöasioista vastaavat tai henkilöstöasioiden parissa työskentelevät johtajat, asiantuntijat ja kehittäjät.

Verkosto koostuu tällä hetkellä noin 400 jäsenestä ja jäsenistöön kuuluu esimerkiksi henkilöstöjohtajia, -päälliköitä, -asiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäälliköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita, kunnansihteerejä, kehitysjohtajia ja monia muita työnantajan edustajia.

Verkoston jäseniä yhdistää tiedonjano oman työn kehittämiseen sekä halu tehdä oikeudenmukaista, läpinäkyvää, kehittyvää ja luotettavaa henkilöstötyötä. Verkosto on jäsentensä näköinen ja sen toimintamuotoja ja sisältöjä kehitetään jatkuvassa yhteistyössä.

Verkostoon pääsee mukaan ottamalla yhteyttä: HR-verkosto@kt.fi

12.12.2019

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT