Tilastot
5
/2019

Riikka Krause, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Sote-alan henkilöstö pysyy hyvin omalla alallaan

KT:n tilastoanalyysin mukaan sote-alan tutkinnon suorittaneista on vaihtanut pois sote-tehtävistä 
21 000 – 27 000 työntekijää. Hoitajista alaa on vaihtanut 7 000 – 10 000.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Julkisuudessa on ollut puhetta sote-alan alanvaihtajista ja luvut alanvaihtajista ovat pyörineet 40 000–72 000 välillä.  Luvut viittaavat THL:n selvitykseen, jossa sote-koulutuksen suorittanut henkilö on luokiteltu alanvaihtajaksi, mikäli hän työskenteli muilla kuin terveys- tai sosiaalipalvelujen toimialoilla.

KT Kuntatyönantajien laajaan tilastoaineistoon perustuva analyysi osoittaa, että pelkkä toimialatarkastelu sote-alan tutkinnon suorittaneiden työskentelystä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ei anna luotettavaa kuvaa alan todellisesta työvoimatilanteesta.

KT on tarkastellut terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen sekä hoitaja-tutkinnon suorittaneiden työskentelyä sote- ja muissa tehtävissä eri vuosien aineistoista.

Tilastoja on tarkasteltu toimialaluokituksen lisäksi myös ammattiluokan perusteella, sillä sote-alan koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia sote-tehtävissä, vaikka hän ei tilastoidu terveys- tai sosiaalipalvelujen toimialoille.

KT:n tarkastelussa muilla kuin terveys- ja sosiaalitoimialoilla työskentelevistä on poimittu ne, jotka ammattiluokan perusteella työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä toimialaluokituksesta huolimatta.

Alanvaihtajia 7 000–10 000

Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2016, Palkkarakenneaineisto 2017 ja Kuntasektorin palkat -aineisto 2018 kertovat, että alaa vaihtaneita on noin 7–8 prosenttia kaikista sote-alan tutkinnon omaavista.

Lukumääräisesti kaikkien sote-alan tutkinnon suorittaneiden kohdalla puhutaan 21 000-27 000 työntekijästä, jotka työskentelevät muissa kuin koulutustaan vastaavissa sote-tehtävissä.

Hoitajista muualla työskentelee vain noin viisi prosenttia, kun toimialan lisäksi huomioidaan työntekijän ammattiluokka. Tämä tarkoittaa lukumääräisesti koko sote-sektorilla hoitajien kohdalla vain reilun 7 000–10 000 työntekijän joukkoa. Osuudet alan vaihtajista vastannee tavanomaista alan vaihtoa.

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan ja vastaavien tutkintojen suorittaneiden määrä kuntasektorilla 2003 - 2018

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan ja vastaavien tutkintojen suorittaneiden määrä kuntasektorilla 2003 - 2018
Lähde: Kuntasekotirn palkat 2003-2018, Tilastokeskus

Kunta-alalla alaa vaihtanut 800–1 400 hoitajaa

Kunta-alalla luvut ovat vielä merkittävästi pienempiä. Sote-alan tutkinnon suorittaneiden kohdalla päästään vain 1–2 prosenttiin ja hoitajilla jopa alle prosentin.

Kunta-alalla muissa kuin sote-tehtävissä työskentelevien hoitajien lukumäärä on 800–1 400 ja koko sote-alan tutkinnon suorittaneissa 2 500–4 500 työntekijää.

Kunta-alan sote-ala pito- ja vetovoimaista

Kun tarkastellaan sairaanhoitajan ja vastaavien tutkintojen suorittaneiden työntekijämäärän kehitystä kunta-alalla vuosina 2003–2018, heidän määränsä on kasvanut noin 10 000 (28,7 %).

Vastaavasti lähihoitajatutkinnon ja vastaavien tutkintojen omaavien määrä on kasvanut noin 18 000 (43,9 %).
Vaikka sote-henkilöstö pysyy hyvin oman alan töissä, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusmääriä on joka tapauksessa lisättävä muuan muassa hallitusohjelman päätösten vuoksi.

Työelämä- ja työhyvinvointitutkimusten mukaan työn imua koetaan julkisella sektorilla useammin kuin yksityisellä sektorilla. Kaikkein eniten imua on opetus- ja sote-alalla.

Terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen saaneet toimialoittain
  Palkkarakennetilasto 2017   Työssäkäyntitilasto 2016  
  Kaikki sektorit yhteensä, lkm ja %-osyys Kuntasektori, lkm ja %-osuus Kaikki sektorit yhteensä, lkm ja %-osyys Kuntasektori, lkm ja %-osuus
Sote-tehtävissä työskentelevät yhteensä (sis. terveys- ja sosiaalitoimialoilla työskentelevät sekä ammattiluokan perusteella sote-tehtävissä työskentelevät)

279 526
92,7 %

197 879
98,7 %
317 001
91,1 %
224 359
97,9 %
Muissa tehtävissä työskentelevät**

21 417
7,1 %

2 540
1,3 %
27 329
7,9 %
4 536
2,0 %
Työtehtävä ei selviä tilastosta

641
0,2 %

111
0,1 %
3 603
1,0 %
310
0,1 %
Yhteensä 301 584 200 530 347 933 229 205

Ammattiluokka on korjattu. Muilla kuin terveys- ja sosiaalitoimialalla työskentelevistä on poimittu ne, jotka ammattiluokan perusteella työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä toimialaluokituksesta huolimatta.
**Muissa tehtävissä työskentelevissä voi olla myös koulutustaan vastaavassa tehtävässä työskenteleviä, sillä ammattiluokasta ei käy ilmi välttämättä henkilön tehtävä.

Hoitajat toimialoittain
  Palkkarakennetilasto 2017   Työssäkäyntitilasto 2016  
  Kaikki sektorit yhteensä, lkm ja %-osyys Kuntasektori, lkm ja %-osuus Kaikki sektorit yhteensä, lkm ja %-osyys Kuntasektori, lkm ja %-osuus
Sote-tehtävissä työskentelevät yhteensä (sis. terveys- ja sosiaalitoimialoilla työskentelevät sekä ammattiluokan perusteella sote-tehtävissä työskentelevät)

155 161
95,5 %

115 794
99,3 %
178 698
93,9 %
133 043
98,8 %
Muissa tehtävissä työskentelevät**

6 780
4,2 %

792
0,7 %
9 724
5,1 %
1 446
1,1 %
Työtehtävä ei selviä tilastosta

591
0,4 %

51
0,0 %
1 815
1,0 %
148
0,1 %
Yhteensä 162 532
100 %
116 637
100 %
190 237
100 %
134 637
100 %

Ammattiluokka on korjattu. Muilla kuin terveys- ja sosiaalitoimialalla työskentelevistä on poimittu ne, jotka ammattiluokan perusteella työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä toimialaluokituksesta huolimatta.
**Muissa tehtävissä työskentelevissä voi olla myös koulutustaan vastaavassa tehtävässä työskenteleviä, sillä ammattiluokasta ei käy ilmi välttämättä henkilön tehtävä.

Lähteet: Työssäkäyntitilasto 2016, Tilastokeskus ja Palkkarakennetilasto 2017, Tilastokeskus

23.10.2019

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT