Työelämän kehittäminen
3
/2019

Anniina Korhonen,liiketoimintamuutosten projektipäällikkö
Tulorekisterihanke
Kuva: Pixhill

Tulorekisteri tuo kunnille lisää muutoksia

Suurin osa työnantajista on ottanut tulorekisterin käyttöön ilman ongelmia. Vuonna 2020 kunnista tulee tulorekisterin käyttäjiä. Muutos tuo tehtäviä johdolle, teknisille osastoille ja asiakasmaksuista vastaaville

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa, minkä jälkeen kunnat ja kuntayhtymät ryhtyivät ilmoittamaan maksamansa kootusti palkat sinne. Aiemmin palkkatiedot ilmoitettiin erikseen Verohallinnolle, Kelalle, Työllisyysrahastolle ja työeläkeyhtiöille.

Ilmoitettuja tietoja käytetään maksujen perusteena. Jos palkkatietoja ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, voi ilmoittajalle tulla muistutuskirjeitä tai maksamiseen liittyviä sanktioita. Seuraamusmaksuja ei anneta vuonna 2019, mutta puutteet ilmoituksissa voivat johtaa sanktioihin ja esimerkiksi työeläkemaksujen ja ennakkoperinnän korkolaskuihin.

Käyttöönotto on sujunut hyvin

Tulorekisterin tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajien tulotietojen ilmoittamista. Automatisoitu ilmoittaminen säästää aikaa ja vaivaa.

Suurin osa työnantajista on antanut ilmoitukset tulorekisteriin ja ilmoituksia on tehty jo yli 17 miljoonaa. Ilmoittajista 86 prosenttia on tehnyt ilmoitukset automaattisesti.

Osalla ilmoittajista on ollut ongelmia käyttöönotossa. Niitä on selvitetty yhdessä järjestelmätoimittajien, tiedon käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Virheistä on tärkeää raportoida järjestelmästä vastaavalle taholle.

Työnantajien palkanlaskennassa ja tulotietojen ilmoittamisessa tapahtunut muutos on suuri. Jotta mahdolliset ongelmatilanteet saadaan ratkaistua, tulee ilmoittamisen prosessit ja järjestelmät päivittää.

Tietolupatyö alkaa kesän jälkeen

Kaikki kunnat ja osa kuntayhtymistä saavat vuoden 2020 alusta käyttöönsä ne tulorekisterin tiedot, joihin ovat oikeutettuja. Tämä vaatii kunnilta toimenpiteitä, esimerkiksi tietoluvan allekirjoittamista ja henkilöstön kouluttamista.

Kunnassa muutos tuo tehtäviä johdolle, teknisille osastoille sekä asiakasmaksuista vastaaville. Tietolupatyö alkaa heti kesän jälkeen. Syksyn suunnittelu kannattaa aloittaa pian, jotta muutos vuodenvaihteessa onnistuu.

Esimerkiksi asiakasmaksujen määräämiseen tarvittavat tulotiedot ovat jatkossa käytössä reaaliaikaisesti. Kunta hakee tarvitsemansa palkkatiedot tulorekisteristä. Kunnan on mahdollista nopeuttaa päätösten tekemisen prosessia sekä saada tarkempi varmuus siitä, että tulot ovat oikein.

Tulorekisteri on lähettänyt kuntiin ja osaan kuntayhtymistä tiedotteen ja ohjeet etenemiseksi.

Tulorekisterin asiakaspalvelu auttaa mielellään tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvissä tilanteissa, chat: tulorekisteri.fi tai puh. 029 497 550.


Näin onnistut!

Kunta ja kuntayhtymä työnantajana

 • huomioi Kevan ohjeistus oikeiden koodistojen käytöstä tulorekisterissä
 • keskustele palkkajärjestelmän toimittajan kanssa ongelmatilanteista ja koulutuksesta
 • sovi uusista työtavoista ja -menettelyistä. Miten tiedot raportoidaan palkanlaskijoille, jotta ilmoittaminen on vaivatonta?
 • arvioi ilmoittamisen automatisoinnin tarve ja keskustele asiasta palkkajärjestelmän toimittajan kanssa
 • tutustu tulorekisteri.fi -sivustoon ja katso tallenne Kunnat työnantajana

Kunta tulorekisterin tiedon käyttäjänä

 • kunnat ja osa kuntayhtymistä saavat käyttöönsä tulorekisteriin ilmoitetut tulotiedot 1.1.2020 alkaen
 • selvitä, miten kunta tulee tietoja käyttämään
 • ilmoita kunnan yhteyshenkilö tulorekisterihankkeelle: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi
 • tee tulorekisterin tietolupa-asiat kuntoon kunnan oman tulorekisteriyhteyshenkilön kautta
 • hoida tarvittavat valtuutukset kuntoon syksyn 2019 aikana
 • osallistu tulorekisterin koulutuksiin ja jaa tietoa kunnan työntekijöille

5.6.2019