Sopimukset
6
/2018

Tuula Vaskelainen, työmarkkina-asiamies

Ohjeita vuosityöaikaan siirtyville ammatillisille työnantajille

Elokuun alussa vuosityöaikajärjestelmään siirtyi seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Vuoden 2019 alusta uuden järjestelmän ottaa käyttöön 19 työnantajaa.

Kolme vektorikuvaa rannekelloista. Kuva: Pixhill.

Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan vuosityöaikajärjestelmään 1. elokuuta 2020 mennessä. Uuden työaikajärjestelmän käyttöönotto on jo itsessään vaativaa. Sen lisäksi samaan aikaan ammatillista koulutusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat koulutuksen järjestäjien toimintaan.

Vapaajaksojen vahvistaminen

OVTES:ssa on määritelty ajankohdat, joihin mennessä ammatillisten opettajien vapaajaksot on vahvistettava (OVTES, osio C liite 1 20 §). Sopimusneuvotteluissa ei huomioitu sitä, että siirtyessään vuosityöaikajärjestelmään suuri osa oppilaitoksista siirtyy pois lukuvuositarkastelusta ns. kalenterivuositarkasteluun.

Mikäli oppilaitos siirtyy kalenterivuosirytmiin, myös vapaajaksojen vahvistamisaikatauluihin tulee muutoksia.
Tarkennetuista vapaajaksojen vahvistamisajankohdista on sovittu ammattijärjestön kanssa (katso oheinen taulukko).

Tarkennettujen vapaajaksojen vahvistamisajankohdat
Jos pysytään lukuvuosijärjestelmässä, vapaajaksot vahvistetaan:
2.5.–31.7. 31.3. mennessä
1.8.–30.9. 31.5. mennessä
1.10.–1.5. 30.9. mennessä
Jos siirrytään kalenterivuosijärjestelmään, vapaajaksot vahvistetaan:
1.1.–1.5. 30.11. mennessä
2.5.–30.9. 31.3. mennessä
1.10.–31.12. 30.9. mennessä.

Virkoihin siirtäminen ilman julkista hakua

Toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa ja viran kelpoisuusvaatimukset täyttävät opettajat voidaan siirtymäsäännösten mukaan siirtää vastaaviin virkoihin 31.12.2018 mennessä (laki ammattilista koulutuksesta 139 §).

Ongelmaksi ovat nousseet ne ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajat, joilla ei ole kelpoisuutta ammatillisen koulutuksen opettajatehtäviin. Heillä ei ole kelpoisuusasetuksen mukaisia siirtymäsäännöksiä, mutta he ovat kuitenkin vakituisessa palvelussuhteessa ja opettaneet vuosikaudet sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Näiden opettajien kohdalla on vaikea päättää, mitä tehdä. Voidaanko heidät siirtää virkasuhteisiin, kun heidät on katsottu kelpoisiksi ja ottamispäätökset vakituisiin palvelussuhteisiin ovat jo saaneet lainvoiman? Lisäksi työ jatkuu ennallaan. Kelpoisuutta ei määritä palvelussuhteen laji, virka- vai työsopimussuhde, vaan opettajalla teetettävä opetustyö.

Toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa ei pitäisi olla epäpäteviä opettajia eikä epäpätevyysalennuksia käytössä. Vain puuttuvat pedagogiset opinnot mahdollistavat kolmen vuoden ehdollisen virkavalinnan.

Jos opettajalla on kuitenkin siirtymävaiheessa epäpätevyysalennuksia, ne siirtyvät vuosityöaikajärjestelmään. Tästä on sovittu ammattijärjestön kanssa.

Virkasuhteeseen siirtämisen yhteydessä ei saa tehdä uusia epäpätevyysalennuksia. Tämä perustuu työsopimuksen vakiintumisehtoon. Yleensä epäpätevät opettajat ovat määräaikaisia, eikä heitä siirretä virkoihin. Virkoihin ei myöskään siirretä opettajia, joiden työtehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien siirtäminen virkoihin
OVTES:n E osion sisällä:
Kokoaikainen E osiossa -> kokoaikaiseen virkasuhteeseen E osiossa
Osa-aikainen E osiossa -> osa-aikaiseen virkasuhteeseen E osiossa
OVTES:n E osiosta vuosityöaikaan:
Kokoaikainen E osiossa -> kokoaikainen viranhaltija vuosityöajassa
Osa-aikainen E osiossa -> virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja

Matkojen lukeminen työaikaan

Jos opettaja tekee työtä virkapiirin tai virkapaikan ulkopuolella, matka on virkamatka eikä matkoja lueta työaikaan. Mikäli opettaja joutuisi esimerkiksi opettamaan kohdepaikassa 10 tuntia, maksetaan palkka näiden todellisten opetustuntien mukaan.

Virkamatka perustuu esimiesasemassa olevan viranhaltijan antamaan matkamääräykseen (KVTES liite 16). Määräyksessä tarkennetaan mm. matkakustannusten korvauksiin, matkustustapaan (oma auto) ja päivärahoihin liittyvät asiat. Määräyksen antaminen on tärkeää, jotta molemmilla osapuolilla ovat reunaehdot tiedossa jo ennen matkan tekemistä.

Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virkatehtävien suorittamiseen kulunut aika (KVTES, työaikaluku 4 § 2 mom. soveltamisohje). Mikäli opettaja on käyttänyt työaikaansa matkustamiseen, hänen työaikaansa ei tämän vuoksi pidennetä. Junamatkalla voi kuitenkin tehdä esimerkiksi sitomatonta työtä.

 

13.12.2018

Yhteystiedot