Lainsäädäntö
3
/2017

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill, kuvankäsittely: KT

Uusi laki muuttaa myös opettajan työtä

Hallituksen lakiesitys ammatillisesta koulutuksesta antoi vastauksia moneen henkilöstön asemaan liittyvään kysymykseen. Työnantajalle jää silti paljon uusia kysymyksiä paikallisesti ratkaistavaksi.

Liitutaululle kirjoittava käsi

Lakiesitys ammatillisesta koulutuksesta pistää uusiksi opettajien palvelussuhteen lajin määräytymisen. Nykyisen lainsäädännön perusteella aikuiskoulutuksen opettajien on katsottu olevan työsuhteisia, koska he eivät käytä julkista valtaa muun muassa oppilasarvioinnissa tai kurinpidossa. Työnantaja on siis voinut ottaa nuorten opettajat virkasuhteeseen ja aikuisten opettajat työsuhteeseen.

Uusi lakiesitys ei enää tunnista erillistä aikuiskoulutusta. Sen mukaan opettaja ei valmentavaa koulutusta ja yhteisiä tutkinnon osia lukuun ottamatta käytä julkista valtaa arvioinnissa, vaan osaamisen arvioinnin toteuttavat yhdessä koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa kollektiivisesti.

Jos työnantaja voi järjestää opettajan työtehtävät siten, että kurinpitotoimet kuuluvat vain joillekin opettajille, voisi kurinpitotehtävistä vapautetut opettajat periaatteessa ottaa työsuhteeseen.

Lakiesityksen mukaan työnantaja voi siirtää työsuhteiset, kelpoisuusvaatimukset täyttävät aikuiskoulutuksen opettajat virkasuhteisiksi ilman julkista hakumenettelyä. KT:n ja OAJ:n yhdessä esittämän lakiesitykseen lisätyn siirtymäsäännöksen avulla säästetään paljon hallinnollista työtä käytettäväksi itse reformin toteuttamiseen.

Osaamisen hankkiminen, tunnustaminen ja osoittaminen keskiössä

Lakiesityksessä käytetty käsitteistö kuvaa myös sen taustalla olevia tavoitteita. Opiskelija hankkii osaamista hänelle sopivalla tavalla siltä osin kuin tutkinto tai sen osa vaatii. Kun osaaminen on osoitettu jossain asiassa, siirrytään joustavasti seuraavaan asiaan. Aikaisemmin hankittua osaamista ei tarvitse opiskella tai osoittaa uudelleen.

Vaikka esimerkiksi osaamisperusteisuus ei ole uusi asia, reformi muuttaa selvästi myös opettajuuden käsitettä.

Opettajan työssä varsinaisen opettamisen rinnalla korostuu oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen kohti tutkintotavoitteita. Työpaikalla oppiminen lisääntyy, mutta työpaikan edustaja ei voi ottaa vastuuta opiskelun kokonaisuudesta.

Ohjausta opetuksen rinnalle

Lakiesityksessä käytetään johdonmukaisesti opetus-sanan rinnalla käsitettä ohjaus. Laki tunnistaakin selvästi ohjaushenkilöstön roolin opettajien ohella osaamisen hankkimisessa. Osaamisen arvioijana voi toimia myös muu kuin opettaja erityisestä syystä.

Jatkossa tulee korostumaan rajanveto siitä, millä perustein voi olla opetusalan sopimuksen piirissä opettajana. KT:n tavoitteena on löytää OAJ:n kanssa yhteisesti hyväksytyt, nykyistä selkeämmät opettajuuden kriteerit. Lähtökohtana pitää olla opettajan työn lisäksi myös ohjaaja-, harjaannuttaja- tai muulla vastaavilla ni- mikkeillä toimivien, KVTES:n piirissä olevien työn merkityksen tunnustaminen.

Kriteerien tulee auttaa työnantajia luomaan selkeät pelisäännöt, jotka toimisivat koulutuksen arjen vaatimuksissa.

17.5.2017

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT